Post Adoption Service


01

jun 2022

PAS-tilbud til kommende adoptanter ved matchning af barn

Siden marts 2022 har kommende adoptanter haft mulighed for at modtage rådgivning hos en af Ankestyrelsens PAS- konsulenter i forbindelse med matchingen af et barn. Når du har fået barn i forslag, kan du tale med en PAS-rådgiver om, hvad dette barn har brug for af særlig omsorg fra dig, og hvad der kan være vigtigt at have blik for i forhold til barnets udvikling....

Læs mere


24

nov 2021

Rettelse til Adoption & Samfunds magasin vedr. PAS til voksne

Under omtalen af PAS-ordningen i magasinet står der fejlagtigt, at puljen med midler til PAS til adopterede over 18 år, er brugt op! Dette er IKKE korrekt, så er du over 18 år og har brug for PAS-rådgivning, så er det en stadig en mulighed. Vi beklager fejlen, og sørger for, at det bliver rettet fra og med det næste nummer af magasinet. Du kan...

Læs mere


24

sep 2018

Permanent PAS til voksne, endelig en realitet

Endnu en af vores mærkesager er nu endelig blevet en realitet, nemlig PERMANENT PAS til VOKSNE. I 2016 og 2017 var PAS til VOKSNE en forsøgsordning, der efterfølgende blev evalueret i foråret 2018, og da svaret på evalueringen lod vente på sig, udsendte Adoption & Samfund Ungdom, Korea Klubben og Adoption & Samfund den 26. juni 2018 en pressemeddelelse, hvor vi krævede at ordningen blev permanentgjort,...

Læs mere


26

jun 2018

Pressemeddelelse – Permanent rådgivning til voksne

Ankestyrelsen offentliggjorde 10. juni 2018 en længe ventet evaluering af pilotprojektet med PAS-rådgivning (Post Adoption Services) til voksne adopterede. I sammenfatningen skrives der, at PAS-rådgivningen i høj grad har været brugbar i forhold til at tackle de udfordringer, voksne adopterede oplever. Flere skriver i deres evaluering, at de har haft svært ved at finde lignende hjælp andre steder og at PAS-tilbuddet har givet dem mulighed...

Læs mere


01

mar 2012

PAS-ordning fra 1. marts 2012

Nyhed fra Familiestyrelsens hjemmeside: Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen ofte er brugbar for mange adoptivfamilier. I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer. Måske er der nogle hverdagssituationer, som man ikke kan få til at fungere, eller familien kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang....

Læs mere


20

jan 2012

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Marianne Østergaard, Michael Paaske og Jens Damkjær tog i tirsdags til Borgen og havde et meget positivt og konstruktivt møde med de radikales Marlene Hansen (tidl. Lorentzen). MH kunne fortælle den glædelige nyhed, at det særlige børnetilskud til eneadoptanter forventes vedtaget enten i 2012 eller 2013! Kun et spørgsmål om tid i en hektisk politisk virkelighed. MH er også positivt indstillet overfor PAS og videnscenter...

Læs mere


04

jan 2012

Familiestyrelsen søger PAS rådgivere

Så sker der noget på PAS-området. Familiestyrelsen søger nu PAS-rådgivere til ansættelse pr. 15. februar. I opslaget står der bl.a. at der vil være en brugerbetaling på 100 kr. pr. samtale og at tilbudt henvender sig til familier, der har fået barn indenfor de seneste 5 år. Læs stillingsopslaget her : http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Adoption/PAS-konsulent_vilkaar.pdf


09

nov 2011

Mange adoptivbørn i specialundervisningen.

Ny rapport fra KREVI – kommunernes og regionernes evalueringsinstitut – fortæller om stor overrepræsentation af adoptivbørn i specialundervisningen. Rapporten har ikke udgangspunkt i adoptivbørn, men de indgår som en væsentlig gruppe i den ekskluderende specialundervisning. Se hele rapporten her: http://krevi.dk/files/Ekskluderende_specialundervisning_20111104_Endelig_version.pdf Rapporten giver et godt grundlag for at forhandle støtte til Post Adoption Service som er et at HBs indsatsområder  


05

okt 2011

Ny minister for adoptionsområdet

Socialdemokraten Karen Hækkerup er udnævnt som ny minister for adoptionsområdet. Karen Hækkerup er social- og integrationsministeriet, hvortil Familiestyrelsen som har ansvar for adoption, er overført med dannelsen af den nye regering. Adoption & Samfund vil snarest muligt tage kontakt til den nye minister med henblik på drøftelse af foreningens mærkesager, som vi under den forrige regering havde til behandling men ikke fik flertal for. Som...

Læs mere