Bestyrelsen


Adoption & Samfunds bestyrelse.
Valgt den 8. november 2020 og konstitueret den 8. november 2020.
OBS! På grund af situationen med COVID-19 blev der ikke afholdt generalforsamling i november 2020.

Nedenstående liste rummer bestyrelsen og evt. suppleanter med valgperioden angivet i parentes under navnet. Ordinære medlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.

Bemærk, der er ikke valgt nogle suppleanter for 2019/2020.

Både kasserer- og sekretærposten er lagt uden for Bestyrelsen.

Foreningen kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. 6592 0018.

Kasserer- og medlemsadministrator Jacob Walsøe kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. 7022 5775.
Træffes mandag-torsdag kl. 9:00-16:00, fredag kl. 9:00-15:30.

Ansvarshavende redaktør for vores magasin Anna Bridgwater kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. 2143 0811.

Adoption & Samfund bestræber sig på at imødekomme så mange henvendelser som muligt. Men alt arbejde i foreningen foregår som en frivillig indsats af de aktive, og der er i perioder meget at lave.

Inden du ringer til et bestyrelsesmedlem vil vi derfor bede dig undersøge, om du evt. kan finde den information, du søger her på hjemmesiden, og især om din henvendelse ikke i stedet bør rettes til en af vores rådgivere.

Bestyrelsesmedlemmerne besvarer opkald i deres hjem eller på deres arbejde. Det kan hænde, at du bliver nødt til at  træffe aftale om et andet tidspunkt eller bliver henvist til andre muligheder.

Formand
Michael Paaske
(2020-2022)
6596 0521 (F)
2948 5306 (M)
Klanghøj 47,
8670 Låsby
1. Næstformand
Sanne Vindahl Nyvang
(2019-2021)
5388 2840 Skovlodden 9,
2840 Holte
2. Næstformand
Ina D. Dygaard
Er pt. på barsel
(2019-2021)
Vesterparken 57,
8660 Skanderborg
Lene Borg
(2019-2021)
4060 9201 Tveje-Merløse 2 B,
4300 Holbæk
Marianne Østergaard
(2019-2021)
3322 9553 Vesterbrogade 191,4.,
1800 Fr.berg C.
Christina N. Olsen
(2020-2022)
4241 3888 Saxhøjvej 6,
2500 Valby
Janet Majlund
(2019-2021)
4058 6666 Gærdebred 9, st.,
2300 København S.
Klaes Sørensen
(2020-2022)
2683 4456 Vesterled 14,
9600 Aars
Jacob Munk Plum
(2020-2022)
2999 0313 Ved Smedebakken 5,
2800 Lyngby