Adoptionsformidling


Videnscenter for adoption anno 2024

18

apr 2024

Videnscenter for adoption anno 2024

PAS-ordningen anno 2024 Den seneste tids afsløringer på adoptionsområdet har gjort tilstrømningen til Ankestyrelsens PAS-ordning enorm. Det betyder desværre, at pengene på årets budget er ved at slippe op. I 2023 blev der gennemført over 600 PAS-forløb og antallet af ansøgninger i 2024 forventes at stige markant. Adoption & Samfund arbejder derfor for, ikke kun at bevare den nuværende ordning, men også for at styrke...

Læs mere


13

feb 2024

Uvildige – og juridiske undersøgelser

Adoption & Samfund mener, at adopterede og deres familier altid har ret til at kende sandheden om den adoption, der har bragt deres familie sammen. Vi går derfor ind for uvildige- og juridiske undersøgelser af de lande, Danmark har adopterede børn fra. Adoption & Samfund mener, at internationale adoptioner fremadrettet skal foregå i et samarbejde med afgiverlande, hvor nutidige undersøgelser viser høj sikkerhed for, at...

Læs mere


Korea-rapport kalder på opfølgning

09

feb 2024

Korea-rapport kalder på opfølgning

Ankestyrelsen udgav den 25. januar 2024 rapporten Adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne. Rapporten er en kortlægning af adoptionerne fra Sydkorea til Danmark i de to årtier, og formålet er udelukkende at ”tilvejebringe viden om generelle forhold i adoptionsformidlingen fra Sydkorea i den pågældende periode”.  Det følger af retningslinjerne for Ankestyrelsens historiske undersøgelser, at formålet ikke er at be- eller afkræfte, om ulovlig...

Læs mere


Sådan taler du med dit barn, om alt det, de hører i pressen om adoptioner lige nu – og som måske giver anledning til flere undrende og nysgerrige spørgsmål til adoptionen.

16

jan 2024

Sådan taler du med dit barn, om alt det, de hører i pressen om adoptioner lige nu – og som måske giver anledning til flere undrende og nysgerrige spørgsmål til adoptionen.

Vi har fået mange henvendelser fra familier med adopterede børn, som oplever, at børnene har reaktioner på, det de hører i pressen lige nu. Reaktionerne er naturlige, men det er klogt at være i dem sammen. Sætninger som: Børn der er franarret deres forældre. Fejl i adoptioner. Familier der ikke får deres børn. Det er bare nogle af de sætninger, der florerer i pressen lige...

Læs mere


DIA – Danish International Adoption ophører med at virke som formidler af internationale adoptioner

16

jan 2024

DIA – Danish International Adoption ophører med at virke som formidler af internationale adoptioner

PRESSEMEDDELELSE af 16.01.2024 Tilliden holdt ikke længere Adoption og Samfund er som resten af Danmark, i dag blevet bekendt med, at DIA’s bestyrelse i går har besluttet at afvikle deres virke som formidler af internationale adoptioner. Det betyder, at der pt. ikke er nogen til at formidle eventuelle internationale adoptioner, hverken igangværende eller kommende. Adoption & Samfund er blevet oplyst om, at der arbejdes på...

Læs mere


Adoption & Samfund bakker op om undersøgelse i Sydkorea

02

sep 2022

Adoption & Samfund bakker op om undersøgelse i Sydkorea

Danish Korean Rights Group (DKRG) har for nylig indgivet en sag til Sydkoreas Sandhedskommision. DKRG repræsenterer mere end 50 adopterede, der ønsker at få deres adoptionssager undersøgt for mangelfulde eller forkerte oplysninger om biologisk ophav.  Der er tale om adoptionssager fra både Korean Social Services og privatorganisationen Holt gennemført i 1970-80’erne.  Adoption & Samfund støtter de adopteredes ønske om at få vished. Det er helt...

Læs mere


01

feb 2022

Vil du være med i DIAs bestyrelse?

Kunne du tænke dig at være en del af DIAs bestyrelse? Og være med til at sætte retningen i en organisation, der arbejder for at sikre udsatte børn en tryg opvækst – blandt andet gennem international adoption? Så har du chancen nu.  Danish International Adoption, DIA, søger kandidater, der har lyst til at indtræde i bestyrelsen.  Bestyrelsen udgør DIAs øverste ledelse og sætter retningen for...

Læs mere


27

maj 2021

Socialminister Astrid Krag (S) er i dag den 27. maj 2021 kaldt i samråd om international adoption på baggrund af Chile sagen

Ankestyrelsen fandt i deres undersøgelse af Chile sagen ingen beviser for ulovligheder og kunne derfor hverken be-eller afkræfte, om der har været tale om ulovlige adoptioner fra Chile i årene 1978 – 1988. Konklusionen i Chile-undersøgelsen er svag og utilstrækkelig og giver anledning til langt flere spørgsmål, også til de fortsatte undersøgelser der foregår internt i Chile. En så usikker kommunikation fra Ankestyrelsen skaber en ret betydelig og ubehagelig usikkerhed hos...

Læs mere


21

apr 2021

Chile-undersøgelsen

Ankestyrelsen konkluderer i en ny rapport om adoptioner fra Chile, at det ikke er muligt ud fra sagernes dokumenter, at hverken be- eller afkræfte, om der har været tale om ulovlige adoptioner. Konklusionen er således meget svag og utilstrækkelig, og den giver anledning til langt flere spørgsmål, også til de fortsatte undersøgelser der foregår internt i Chile. Alt dette skaber desværre stor usikkerhed hos rigtigt...

Læs mere


12

mar 2021

Fokus på faglighed

I kølvandet på flere sager i medierne om adoptioner fra Chile, er Adoption & Samfund blevet informeret om, at der på nuværende tidspunkt foregår en afdækning af chilenske adoptioner til Danmark i Ankestyrelsen.  Adoption & Samfund støtter det igangværende arbejde, idet vi anser det for utroligt vigtigt at få klarlagt, hvorvidt der er sket ulovligheder i adoptionsformidlingen eller ej. Vi ser derfor frem til at...

Læs merePage 1 of 3123