Sådan taler du med dit barn, om alt det, de hører i pressen om adoptioner lige nu – og som måske giver anledning til flere undrende og nysgerrige spørgsmål til adoptionen.

Sådan taler du med dit barn, om alt det, de hører i pressen om adoptioner lige nu – og som måske giver anledning til flere undrende og nysgerrige spørgsmål til adoptionen.

Vi har fået mange henvendelser fra familier med adopterede børn, som oplever, at børnene har reaktioner på, det de hører i pressen lige nu. Reaktionerne er naturlige, men det er klogt at være i dem sammen.

Sætninger som:

 • Børn der er franarret deres forældre.
 • Fejl i adoptioner.
 • Familier der ikke får deres børn.

Det er bare nogle af de sætninger, der florerer i pressen lige nu omkring adoption. Sætninger som kan være meget voldsomme for mange børn og unge med adoptionsbaggrund, og vi har i disse dage hørt om børn, der oplever sig udstødt af Danmark, hvorfor er det ikke bare skønt, at jeg er her? Og børn og unge der spørger deres forældre om blandt andet

 • Er der fejl i min adoption?
 • Er der fejl med børnene?
 • Er det rigtig at jeg er her i Danmark?
 • Kan man tage børnene tilbage?

Vi anbefaler selvfølgelig, at I taler med Jeres børn, om det de hører, på en måde der svarer til deres alder, og som helt grundlæggende forsikrer dem om, at en adopteret familie ikke kan splittes, og når man er adopteret til Danmark, så kan en adoption ikke ophæves. (I forhold til unge og voksne kan adoptionen kun ophæves af den adopterede selv, som vi alle har set i fjernsynet, og som mange sikkert også ved). 

Børn kan have brug for, at budskaberne siges mange gange og snakkes om fra flere vinkler, som børnene ofte viser vej i, og det er naturligt, at de vil gå ind og ud af det. Nogle gode sætninger kan være:

 • De fejl de taler om, det er fejl imellem de voksne.
 • De voksne er blevet uenige om, hvordan det skal foregå.
 • Der er ikke fejl med børnene.
 • Der er jo rigtig mange der gerne vil adoptere
 • Men vi skal være helt sikre på, at det altid foregår ordentligt for børnene.

For mange af vores børn, sidder oplevelserne omkring adoption i kroppen, så det er også en rigtig god ide, at spejle barnet i det, det mærker. Vær nysgerrig på hvordan det er for barnet, hvad barnet tænker, føler og hvordan det mærkes i kroppen? Måske ved I fra tidligere, hvordan det mærkes i jeres barns krop.

 • Fik du lidt ondt i maven der?
 • Fik du et chok?    
 • Puha, er der mange der snakker om det?

Du kender dit barn bedst, og det er dig dit barn gerne vil dele det her med. Vær derfor også opmærksom på dig selv og giv plads til, at du kan dele dine tanker med andre voksne, så du holder dig i god balance til, at barnet kan komme til dig. Børn er gode til at mærke, og de kan reagere på os og vores reaktioner, så derfor er det vigtigt, at vi får balanceret mellem at dramatisere og bagatellisere. Overvej om du afhængig af barnets alder, kan udtrykke hvor du er. Det kunne for eksempel være:

 • Jeg bliver faktisk vred over, at man taler om adoption på den måde. Det er os der har prøvet det.  
 • Jeg synes de voksne skal gøre sig meget umage, når det handler om børn. 
 • Jeg kan se at dem der skriver i medierne ikke ved så meget eller det vi ved om adoption.  

I kan også overveje at tale med jeres netværk og jeres barns skole eller dagtilbud om hvordan, I taler om det hjemme hos jer.

Kontakt evt. jeres PAS-rådgiver, hvis I har brug for mere konkret sparring omkring jeres barns reaktioner og udtryk.

I er også velkomne til at kontakte vores rådgivning på tlf. 40586666

På vegne af Adoption & Samfund

Janet Majlund
Rådgivningskoordinator, faglig rådgiver og specialpædagogisk konsulent


Lene Borg

Comments are closed.