PAS-rådgivning (Post Adoption Service)

Hvad er PAS-Rådgivning (Post Adoption Services)?

Post Adoption Services er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilien, den adopterede og de biologiske forældre både før og efter adoptionen.

Som Haagerkonventionsland har Danmark en forpligtigelse til at fremme PAS, da følgende fremgår af artikel 9, litra c: ”Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på, at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater.”

PAS-ordningens historik i Danmark

Adoption & Samfund har i mange år kæmpet for indførelsen af en PAS-ordning og senere for en permanentgørelse og udvidelse af de forsøgsordninger, der blev indført i 2007-2010 og igen i 2012 og 2013. I slutningen af november 2013 blev der endeligt bevilget en permanent PAS-ordning gældende fra 2014. Pr. 1. januar 2016 blev bevillingen øget til 7,3 millioner kroner.

I 2016 og 2017 kunne adopterede over 18 år, som en forsøgsordning, også modtage rådgivning, men allerede i sommeren 2017 slap midlerne op,

Ordningen blev evaluereret i foråret og endelig i slutningen af september måned 2018 meldte Ankestyrelsen ud, at det nu var muligt for adopterede over 18 år at modtage PAS-rådgivning.

Hvem kan få rådgivning fra PAS?

Den nuværende PAS-ordning, som tilbydes af Ankestyrelsen, har følgende tilbud til familier, adopterede og fagfolk:

  • Ved barn i forslag (matchning)
  • Obligatorisk rådgivning til adoptivforældre ved hjemtagelse af et barn umiddelbart før og efter hjemtagelsen. (6 timer) Fase 4.
  • Rådgivning til adoptivfamilier efter adoption indtil barnet fylder 18 år, hvor familien har adgang til 20 timer pr. adopteret barn. Brugerbetaling på 100 kr. pr. time.
  • Gratis undervisning om adopterede børn til fagpersoner i institutioner og konsultativt personale. (4 timers undervisning)
  • Eneadoptantgrupper, hvor eneadoptanter kan arbejde med udfordringer og glæder og opleve et fællesskab.
  • Samtalegrupper for adopterede børn og unge.
  • Samtalegrupper for voksne adopterede.
  • Rådgivning for voksne adopterede over 18 år. Brugerbetaling på 100 kr. pr. time.
  • Forældregrupper til adoptivforældre til teenagere.
  • Diverse temaarrangementer i både rundt om i landet.

Læs mere om PAS-ordningen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Adoption & Samfund har fortsat fokus på forbedringer

Adoption & Samfund arbejder løbende for at forbedre den nuværende PAS-ordning.

Vi arbejder bl.a. også for, at PAS-ordningen kan imødekomme behovet for rådgivning i forbindelse med åbne adoptioner.