PAS-tilbud til kommende adoptanter ved matchning af barn

Siden marts 2022 har kommende adoptanter haft mulighed for at modtage rådgivning hos en af Ankestyrelsens PAS- konsulenter i forbindelse med matchingen af et barn.

Når du har fået barn i forslag, kan du tale med en PAS-rådgiver om, hvad dette barn har brug for af særlig omsorg fra dig, og hvad der kan være vigtigt at have blik for i forhold til barnets udvikling.

Læs mere om Ankestyrelsens nye PAS-tilbud her

På adoption.dk har vi en samlet oversigt over de forskellige PAS-tilbud


Lene Borg

Comments are closed.