Adoptionsdialogens Dag


Nedenfor finder du mere information om Adoptionsdialogens Dag fra de år, arrangementet er blevet afholdt.

2020

Adoptionsdialogens Dag skulle have været afholdt i København onsdag den 29. april 2020, men bestyrelsen valgte at aflyse arrangementet pga. manglende ressourcer i bestyrelsen.

2019

Adoptionsdialogens Dag med temaet Rettigheder” skulle have været afholdt torsdag den 23. maj 2019 fra kl. 13:00-17:30 på Scandic City, Østergade 10, 8000 Århus C., men på grund af for få tilmeldte og det forestående folketingsvalg valgte vi at udsætte Adoptionsdialogens Dag.

2018
Adoptionsdialogens Dag blev afholdt torsdag den 17. maj 2018 fra kl 14.30 – 17.30 i Festsalen på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Moderator: integrationsrådgiver, debattør og foredragsholder Uzma Ahmed.
Temaet var ”Identitet”.
Formanden for foreningen, Michael Paaske, bød velkommen og indledte med at stille nogle retoriske spørgsmål: “Hvad er det, der afgør, hvem et menneske er, og hvor det enkelte menneske hører til”.

Læs mere om Adoptionsdialogens Dag 2018 her.
Læs invitationen her.

2017
På Adoptionsdialogens Dag den 10. maj 2017 var temaet racisme og adoption. Hvordan definerer man racisme og diskrimination, og hvilke former kan den antage? Hvad er racisme i sammenhæng med adoption? Hvordan oplever internationalt adopterede racisme i hverdagen? Og hvad kan vi som adoptivfamilier, politikere og samfund gøre for at mindske racismen – også den utilsigtede racisme – over for adopterede børn og voksne? Det var nogle af de spørgsmål, som dagens oplæg og debat tog fat i.

Læs mere om Adoptionsdialogens Dag 2017 her.
Læs invitationen her.

2016
Adoption & Samfund afholdte Adoptionsdialogens Dag med temaet: “Åbne adoptioner – Erfaringer og fremtid” onsdag den 18. maj 2016 fra kl. 15:00-17:30 i Festsalen på Nationalmuseet. Ny Vestergade 10, 1471 København K. Viljen til åbenhed findes, men der er brug for viden! Adoptionsdialogens Dag bød på masser af tankevækkende udsagn om åbenhed i adoption, men afslørede også, at der mangler viden og forskning på området.

Læs mere om Adoptionsdialogens Dag 2016 her.
Læs invitationen her.

2015
Den 28. maj 2015 afholdte Adoption & Samfund “Adoptionsdialogens Dag” i Festsalen på Nationalmuseet i København, hvor ca. 70 personer deltog. Temaet var “Nyt adoptionssystem i Danmark – hvordan bliver det til en succes?”.
Jens Damkjær, landsformand for Adoption & Samfund bød velkommen og fortalte om Adoption & Samfunds’ arbejde, og om de mærkesager foreningen i de sidste par år har fået gennemført, som fx

  • Det særlige børnetilskud til eneadoptanters børn
  • PAS-ordning fra 0-18 år

Læs mere om Adoptionsdialogens Dag 2015 her.

Se invitationen her