Vedtægter m.v.


Adoption & Samfunds gældende vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen 13. november 2022.

Vedtægter for Adoption & Samfund

Adoption & Samfund har derudover tilknyttet en række interesse- og landegrupper med selvstændige vedtægter, som dog på nogle punkter skal være godkendt af landsforeningens bestyrelse, hvis der ønskes tilskud fra denne og / eller ønskes ret til at sende delegerede til landsforeningens generalforsamling.