Pressemeddelelse – Permanent rådgivning til voksne

Ankestyrelsen offentliggjorde 10. juni 2018 en længe ventet evaluering af pilotprojektet med PAS-rådgivning (Post Adoption Services) til voksne adopterede. I sammenfatningen skrives der, at PAS-rådgivningen i høj grad har været brugbar i forhold til at tackle de udfordringer, voksne adopterede oplever. Flere skriver i deres evaluering, at de har haft svært ved at finde lignende hjælp andre steder og at PAS-tilbuddet har givet dem mulighed for at få professionel rådgivning om den særlige livssituation det er at være adopteret. Se hele evalueringen her

Der er brug for rådgivning til voksne adopterede, da udfordringerne med at være adopteret ikke stopper efter det fyldte 18. år. På Adoptionsdialogens dag 17. maj på Nationalmuseet var temaet ”Identitet”, og her berettede tre voksne adopterede, hvordan det er at vokse op. Det var en eftermiddag med stærke, barske og meget personlige beretninger om bl.a. en splittet identitet og sår på sjælen.

PAS-rådgivningen er en adoptionsfaglig vejledning gennemført af PAS-konsulenter, oftest med psykolog baggrund, ansat af Ankestyrelsen. Den oprindelige PAS-ordning har eksisteret længe, og en evaluering af den, udarbejdet af Rambøll i 2010, viste et tydeligt behov for PAS-rådgivning. Forældrene følte sig klædt bedre på og bedre i stand til at møde deres børn i svære situationer.

Derfor er det ingen overraskelse, at evalueringen af PAS-projektet med rådgivning til voksne adopterede, er overvejende positiv. Korea Klubben, Adoption & Samfund Ungdom og Adoption & Samfund er glade for, at man endelig aktivt inddrager voksne adopteredes erfaringer konstruktivt i udformningen af rådgivningen og håber, at denne tendens fortsætter.

På den baggrund kræver de tre parter nu, at PAS-rådgivningen til voksne adopterede bliver gjort permanent, og at man fra politisk side samtidig sikrer en stabil finansiering. Danmark har ratificeret Haagerkonventionen og skal ifølge denne tilbyde programmer, der støtter adopterede, børn såvel som voksne. De tre foreninger er af den overbevisning, at PAS-rådgivning til voksne adopterede er en god måde at påtage sig det ansvar, som Danmark endnu ikke lever op til.

Med venlig hilsen

Michael Paaske
Landsformand
Adoption & Samfund
Kontaktoplysninger: mail: michael.paaske@adoption.dk, mobil: 2948 5306

Johanna Vigholt
Formand
Adoption & Samfund Ungdom
Kontaktoplysninger: mail: adoptionsamfundungdom@gmail.com, mobil: 6139 7879

Anne Mee Kalvig
Formand
Korea Klubben Kontaktoplysninger: mail: formand@koreaklubben.dk

Pressemeddelelse- Permanent rådgivning til voksne af 26.06.2018

Se svaret fra Mai Mercado på ovennævnte pressemeddelelse:

Svar på henvendelse af 26. juni 2018


Lene Borg

Comments are closed.