Børnefamilieydelse


Børnefamilieydelser ved adoption – Sådan udbetales børneydelse

Du har ret til børnefamilieydelse fra kvartalet efter, at du har hjemtaget dit barn. Barnet skal være overdraget til dig i dets oprindelsesland eller være kommet til Danmark senest den sidste dag i måneden inden et nyt kvartal. Ydelsen bliver automatisk overført til din NemKonto  1. kvartal efter, at du har tilmeldt dit barn til folkeregistret.

Ydelsen bliver udbetalt til barnets mor. Hvis faren har forældremyndigheden alene, udbetales børne- og ungeydelsen til ham. I andre situationer er det afgørende for udbetalingen, hvem der har forældremyndigheden, hvor barnet bor eller opholder sig mest, og hvor barnet er tilmeldt folkeregisteradresse.

Børneydelsen bliver udbetalt kvartalsvis forud. Beløbet er til disposition den 20. januar, den 20. april, den 20. juli og den 20. oktober.

Læs mere om hvem der kan får børnefamilieydelse, hvor meget man får og hvordan man modtager ydelsen på borger.dk

Læs Lov om børnefamilieydelse.