Top close up view in circle sit people, corporate teambuilding activity solve issues talk think together or alcohol rehab addiction treatment, twelve-step program, physical, mental, spiritual concept

Midlerne til PAS-ordningen (Post Adoption Service) er udtømt, og behovet er større end nogensinde!

Mange adopterede børn, unge og voksne har brug for hjælp nu!

Børn, unge over 18 og voksne adopterede har hidtil kunnet få hjælp via PAS-ordningen hos Ankestyrelsen. 

I løbet af de seneste måneder har efterspørgslen på PAS-forløb været enorm. I 2023 blev der gennemført over 600 PAS-forløb, og efterspørgslen i år er stadig stigende, hvilket kan tilskrives den megen omtale af adoptionsområdet i den senere tid.

Alle er enige om, at det er meget vigtigt, at vi støtter de adopterede i en tid, hvor der sættes spørgsmålstegn ved deres identitet. Derfor kommer det også som en meget stor overraskelse for os, at man ikke har styr på finansieringen til lige netop dette vigtige PAS arbejde.

Ingen adopterede bør efterlades alene og uden mulighed for hjælp.

Vi skal hurtigst muligt have sikret finansieringen, så både den individuelle rådgivning og samtalegrupperne fortsat kan eksistere. Samtalegrupperne er især vigtige i en tid, hvor de adopterede har brug for at mødes med andre adopterede samt en PAS-rådgiver. Det er et frirum, hvor de kan vende de tanker, der rør sig om f.eks. identitet og biologisk ophav. Og lige netop dette hjælper rigtig mange, for det er svært at tale med andre om, hvad det er der sker, når der sættes spørgsmålstegn ved, hvem du er.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at der omgående sikres tilstrækkelige midler til dette vigtige område.  

Michael Paaske
Forperson
Adoption & Samfund

Brevet er i dag den 13. marts 2024 sendt til Folketingets Socialudvalg samt til Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil!


Lene Borg

Comments are closed.