GEA – Gruppen af Eneadoptanter


Gruppen af Eneadoptanter (GEA) er en interessegruppe for personer, der har adopteret eller ønsker at adoptere et barn alene. Gruppen hører under foreningen Adoption & Samfund.

Gruppens formål er at støtte og rådgive eneansøgere og -adoptanter i spørgsmål om adoptionsgodkendelse, adoption og tilværelsen som eneadoptant.

Gruppen varetager efter behov medlemmernes interesser i forhold til adoptionsmyndigheder, de formidlende organisationer, politiske beslutningstagere – og også i forhold til landsforeningen Adoption & Samfund.

Man behøver ikke at være medlem af Adoption & Samfund for at være medlem af GEA, men det anbefales.

Alene om at adoptere

Hvis du tænker på at adoptere et barn som eneadoptant eller måske allerede har adopteret, kan det være nyttigt for dig at kunne trække på erfaringerne fra andre i samme situation.

I GEA har vi medlemmer, som:

  • Overvejer at søge om godkendelse som eneadoptant
  • Er i gang med godkendelsesprocessen som eneansøger
  • Står på venteliste
  • Har modtaget et eller flere adopterede børn som eneadoptant
  • Efter modtagelse af barn er blevet samlevende / gift
  • Søger netværk forskellige steder i adoptionsprocessen

Uanset hvor du er i forløbet, har vi noget at tilbyde dig – det kan være råd og vejledning, mulighed for at møde ligesindede og skabe netværk, deltagelse i vores arrangementer med/uden børn m.m.

Vi har en lukket Facebookgruppe, hvor al dialog omkring eneadoption og arrangementer for eneadoptanter foregår.

For at komme med i Facebookgruppen, skal du kontakte formand Gitta Wörtwein pr. mail: Gwortwein@gmail.com eller tlf. 4093 1103.