Eneadoptant


Enlige ansøgere kan også blive godkendt til adoption

Man skal som enlig ansøger gennemgå det samme undersøgelses- og godkendelsesforløb som par.

Ved vurderingen lægges der vægt på, at du har særlige ressourcer, der gør dig egnet til at opfostre et barn alene, og der lægges Især vægt på, at du har en god kontakt til din familie og dit sociale netværk.

Læs betingelser for at blive godkendt som adoptant.

Det er ikke alle lande, man som eneadoptant kan adoptere fra. Se hvad DIA (Danish International Adoption) skriver om eneadoptanters muligheder her.

Ankestyrelsen afholder løbende samtalegrupper for eneadoptanter. Læs mere her.

I gruppen af Ene-Adoptanter, GEA, der er en intereressegruppe under Adoption & Samfund, kan du møde andre eneadoptanter.

GEA har eksisteret som en interessegruppe i Adoption & Samfund siden november 1997. I april 1998 afholdt vi det første møde, der blev beskrevet i en artikel i bladet Adoption & Samfund.

Læs mere om GEA her