Tegn på for tidlig pubertet


Børn med tegn på for tidlig pubertet – pubertas præcox – det vil sige udvikling af sekundære kønskarakterer inden 8-års-alderen for piger, og 9 år-alderen for drenge – bør udredes nærmere, uanset deres etniske oprindelse.

I praksis skal de praktiserende læger have et særligt fokus på adopterede børn, idet risikoen for at udvikle pubertas præcox er 10-20 gange højere hos adopterede børn end hos etnisk danske børn.

Grete Teilmann, der modtog Adoptionsprisen i 2007, er afd.læge, ph.d., på Institut for Klinisk Medicin på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Hun har forsket i for tidlig pubertet hos adopterede børn, og har tidligere skrevet nedenstående artikel til månedsskrift for praktiserende læger:

Artikel af Grete Teilmann marts 2014

Har du mistanke om, at dit barn er på vej i for tidlig pubertet, så kontakt din praktiserende læge, og bed om at blive henvist til Rigshospitalets Ambulatorium for Adoptivbørn.

Desværre hører vi ind i mellem om adoptivforældre, der oplever, at den praktiserende læge, ikke vil tro på, at deres adoptivbarn er på vej i for tidlig pubertet.

Print ovenstående artikel ud, og tag den med til lægen.