Institutions- og skolestart


Når vores børn skal starte i institution eller skole er det en fordel at forberede både sig selv, barnet og institutionen/skolen på de særlige forhold, der kan gælde et adopteret barn.

Her på siden kan du finde pjecer, artikler og hæfter som du dels selv kan læse, men som også egner sig til give til pædagoger og lærere.

A&S har lavet pjecen  Når adoptivbørn skal passes. Pjecen henvender sig primært til personale der skal passe adoptivbørn og fortæller lidt om hvilke særlige forhold, der kan gøre sig gældende for adoptivbørn og hvad personalet kan gøre for at tage hensyn til disse.

A&S har også lavet pjecen Et adoptivbarn i klassen. Pjecen henvender sig primært til lærerne i barnets klasse og fortæller lidt om hvilke særlige forhold der kan gøre sig gældende for adoptivbørn og hvad lærerne kan gøre for at tage hensyn til disse.

Landsforeningen for Socialpædagoger lavede i 2010 en artikel om samarbejdet mellem forældre og institution, når et adopteret barn starte i institution. Læs artiklen adoptivbørn kræver noget særligt.

Charlotte Broberg, mor til to adopterede børn, fysioterapeut indenfor neurorehabilitering, Rigshospitalet har skrevet en artikel til lærenes blad Folkeskolen i nov. 2010. Læs artiklen Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn.

Se også siden med Litteratur, hvis du vil læse mere om emnet.