Det særlige børnetilskud


Efter at A & S i mange, mange år havde kæmpet for at eneadoptanters børn kunne blive ligestillet med andre børn af enlige forsørgere med kun en forældre, lykkedes det endelig i efteråret 2012, at få politisk medhold til at selvvalgte enlige forældre – heriblandt eneadoptanter pr. 1. januar 2014 kunne modtage det særlige børnetilskud.

Det særlige børnetilskud udbetales første gang fra kvartalet efter det kvartal, hvor retten til tilskuddet er opnået.

Eneadoptanter skal ikke ansøge om særligt børnetilskud. Udbetaling Danmark udbetaler automatisk det særlige børnetilskud til børn af eneadoptanter, hvis der er ret til det.

Læs mere på Borger.dk om det særlige børnetilskud.