Rådgiverne


Den offentlige PAS-ordning tager sig nu af de fleste psykologiske og familierelaterede problemstillinger lige op til og efter afhentning af barn og langt ind i voksenlivet, hvorfor vi i vores rådgivning har nedtonet PAS-delen.

Adoption & Samfunds rådgivning sætter primært fokus på at hjælpe dig i fasen forud for adoption samt at give praktisk rådgivning, hvis du møder problemer i forbindelse med institution og skole, eller hvis du har brug for en psykolog eller råd fra en læge eller anden fagperson.

Foreningens rådgivere er opdelt i forskellige kategorier:

  1. Sagsrådgivere (sagsbehandling)
  2. Faglige rådgivere og tema-rådgivere, altså professionelle fagfolk med massiv adoptionserfaring:  læge, speciallærer, talepædagog, psykolog og socialrådgiver samt danske adoptioner herunder adoption af børn uden samtykke, adoption af større børn og søskende samt konkrete råd til institutionsliv og skoleproblemer eller eneadoption
  3. Adoptionslinjen, rådgivning for adopterede

Som hovedregel anbefales du at kontakte en sagsrådgiver i spørgsmål knyttet til ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med adoption, og en faglig rådgiver eller temarådgiver, når du har brug for professionel vejledning fx i forbindelse med, at du stilles barn i forslag, eller når du har brug for konkrete råd, som PAS ikke tager sig af.

På Adoptionslinjen har du mulighed for at tale med en voksen adopteret.

Rådgivningen er gratis og alle rådgiverne arbejder på frivillig basis. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Det er derfor bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan hænde, at man kan blive nødt til at træffe aftale om et andet tidspunkt, hvor det passer rådgiveren bedre at tale med den, der henvender sig.

Alle rådgivere har tavshedspligt, og man kan ved henvendelse være anonym. Det kan dog være, at rådgiveren på sin telefon har ‘vis nummer’, så hvis man vil være helt sikker på, at ens nummer ikke kan ses, skal man selv ‘skjule’ det.

Adoption & Samfund har samlet en række praktiske råd vedr. modtagelse af barn. Se siderne i adoptionsprocessen og  livet i adoptivfamilien.