Tilskud til Lande- og Interessegrupper


Lande-og Interessegrupper modtager et årligt tilskud fra Adoption & Samfund!

Tilskuddet til lande- og interessegrupper udbetales den 15. februar hvert år.

Tilskuddet består af et grundtilskud på kr. 1.500 og et medlemstilskud på kr. 20 for hvert medlem, der også er medlem af Adoption & Samfund.

Tilskuddet udbetales under forudsætning af, at Sekretariatet har modtaget:

  • Det seneste regnskab
  • Medlemsliste med TYDELIG angivelse af hvilke medlemmer, der også er medlem af A&S (noter evt. A&S medlemsnummer)
  • Kontonummer til overførsel af tilskud

Har du spørgsmål vedr. tilskuddet, kan du kontakte foreningens kasserer- og medlemsadministrator AktivFinans enten pr. mail eller pr. tlf. 6592 0018

Bestyrelsen i Adoption & Samfund