Godkendelse til adoption


For at blive godkendt som adoptant, skal man først igennem et undersøgelsesforløb opdelt i tre faser. Forløbet er det samme, uanset om man ønsker at adoptere et dansk barn eller et barn fra et andet land.

Undersøgelsesforløbet leder frem til en formel godkendelse fra Samrådet hos Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen), men det har været et væsentligt element i de regler, der trådte i kraft 1. april 2000, at man som ansøger i høj grad er medbestemmende, og at processen derfor sigter mod at give ansøgerne den fornødne baggrund til selv at træffe de nødvendige beslutninger. Meningen er at myndighedernes kontrolfunktion skal træde i baggrunden, og at ansøgerne i højere grad selv skal tage ansvaret, herunder selv vurdere om de mener, at de har de fornødne ressourcer til at adoptere.

Fase 1

Ansøgerne indsender en ansøgning til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen). Sammen med ansøgningen skal indsendes et oplysningsskema om forskellige faktuelle forhold, herunder også oplysninger der først skal bruges i fase 3.
I fase 1 foregår herefter den objektive vurdering af de generelle krav, dvs. krav til alder, helbred, samlivets varighed, ægteskabets varighed, økonomi samt bolig- og straffeforhold. Samrådet vurderer om ansøgerne kan godkendes på de generelle krav og hvis der meddeles godkendelse, er ansøgerne klar til fase 2.

Her kan du læse mere om sagsbehandlingen hos Familieretshuset.

Fase 2

I fase 2 gennemføres et obligatorisk, adoptionsforberedende kursus for førstegangsansøgere. Kurset skal sætte gang i en proces, som gør ansøgerne klar til modtage et udenlandsk adoptivbarn eller måske får dem til at revurdere deres adoptionsønske. Kurset gennemføres i Ankestyrelsens regi og med vandtætte skodder til Statsforvaltningens og Adoptionsnævnets sagsbehandling.

Kurserne strækker sig over 2 weekender. Når godkendelsen fra fase 1 foreligger, skal ansøgerne selv tilmelde sig kurset. I det omfang der er plads, kan man frit vælge mellem de udbudte kurser – dog skal begge ansøgere følge samme kursusforløb og man skal have gennemført kurserne, så man kan melde sig klar til fase 3 senest 1 år efter godkendelsen i fase 1.

Samrådet kan i særlige tilfælde afgøre, at også anden- eller flergangsansøgere skal følge det obligatoriske kursus eller dele deraf. Der vil blive tilrettelagt specielle kurser for disse ansøgere.

Fase 3

Når fase 2 er gennemført og man i øvrigt føler sig klar til det videre forløb, skal man meddele statsforvaltningen, at man nu er klar til fase 3. Senest på dette tidspunkt skal man også tilmelde sig hos den formidlende organisation DIA (Danish International Adoption).

I fase 3 foregår den individuelle vurdering, som skal give samrådet grundlag for at afstikke rammerne for godkendelsen, og som skal give de udenlandske myndigheder et sikkert grundlag til at finde det egnede barn. Samtalerne med sagsbehandlerne har normalt en samlet længde på ca. 4-5 timer, og de skal efter fase 2 tage udgangspunkt i “en formodning for” at ansøgerne er egnede. Det vil have undtagelsens karakter, at ansøgerne bliver vurderet til at være uegnet til at adoptere i fase 3.

Se en mere detaljeret beskrivelse af forløbet. Forløbet fra ansøgning til godkendelse som adoptant.

Pr. 1. januar 2016 er der indført en fase 4

Fase 4

Når man er blevet godkendt som adoptant af Statsforvaltningen i Fase 3, kommer man på venteliste hos DIA (Danish International Adoption) ved international adoption eller hos Adoptionsnævnet ved national adoption.
Fase 4 består af obligatorisk PAS-rådgivning umiddelbart før og efter hjemtagelsen af et barn.

Rådgivningen gives med henblik på at give dig og dit barn en god start på livet som adoptivfamilie.

Du skal selv tage kontakt til en PAS-konsulent og aftale en tid for rådgivningen.

Her kan du finde de forskellige PAS-konsulenter!

Du kan læse mere om den obligatoriske adoptionsrådgivning HER!

Se Bekendtgørelsen om adoption her.