A&S’ politiske arbejde


Adoption & Samfund arbejder på mange områder politisk for forbedring af adoptivfamiliers vilkår og ligestilling af adoptivfamilier med alle andre familier. Foreningen er uafhængig af partipolitik og arbejder derfor sammen med alle politiske partier i bestræbelserne på at nå vore mål.

Adoption & Samfund holder jævnligt møder med ministre og andre politikere for at påvirke det politiske system, så forholdene for adoption og for adopterede kan blive endnu bedre.

For øjeblikket har A&S særlig fokus på bla. nedenstående:

  • Sikre at den fremtidige adoptionsformidling foregår etisk og juridisk korrekt
  • Udvidelse af PAS-ordningen med bla. teknisk PAS
  • Følge op på den nye ramme for adoptionssystemet
  • Udbrede kulturforståelse
  • Indføre grader af åbenhed i adoptioner
  • Racisme/diskriminationsbekæmpelse
  • Fremme adoptionsforskning i Danmark
  • Sikre større viden om adoption blandt fagprofessionelle i fx skoler, daginstitutioner og kommunal sagsbehandling
  • Sikre en struktur i A&S, der afspejler medlemmernes behov.