Politik


16

jan 2017

Fokus på adoption på DR

I slutningen af året 2016 blev der på DR1 sat fokus på adoption. Adoptionstal rammer bundniveau! Se mere i nyhedsudsendelsen HER – (ca. 18 minutter inde), hvor Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund medvirker.   Adoptioner rasler ned: Børn bliver på børnehjem Der kommer markant færre adoptivbørn til Danmark, siger adoptionsbureau. Markant færre udenlandske børn kommer til Danmark som adoptivbørn. I 2000 kom 716 adoptivbørn...

Læs mere


16

mar 2016

Danmark stopper adoptioner fra Etiopien

Tirsdag den 8. marts 2016 Danmark stopper adoptioner fra Etiopien Social- og indenrigsminister Karen Ellemann suspenderer adoptionsformidlingen fra Etiopien med henblik på at stoppe samarbejdet. Beslutningen er truffet efter indstilling fra Ankestyrelsen, som netop har været på tilsynsrejse i landet. Læs pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet her. Se DIA’s høringssvar her.


13

jan 2015

Samlevende får mulighed for at adoptere

Samlevende får mulighed for at adoptere Folketinget vedtog den 19. december 2014 en lov, der giver samlevende samme adgang til at adoptere som ægtefæller. Adoptionsloven er blevet ændret, så det bliver muligt for samlevende at adoptere sammen. Det afgørende er nu, at parret er i et stabilt forhold – ikke om de er gift. ”Jeg er glad for, at Folketinget har sagt ja til ændringerne...

Læs mere


16

okt 2014

Pressemeddelelse – Forbedring af adoptionssystemet i Danmark

PRESSEMEDDELELSE Forbedring af adoptionssystemet i Danmark Adoption & Samfund hilser den netop indgåede politiske aftale mellem Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, velkommen. Vi tror på, at denne aftale og de deri indeholdte forbedringer kan være et eksempel til efterlevelse for andre lande og vil sende et vigtigt signal om, at vi i Danmark tager et globalt ansvar for børns liv og opvækst. Det danske adoptionssystem vil...

Læs mere


02

okt 2014

Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld

Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld Socialminister Manu Sareen har netop indgået en bred politisk aftale om fremtidens adoptionssystem. Fremover skal staten spille en større rolle i forhold til at sikre gode adoptioner til børnenes bedste. Det sker gennem klare krav og rammer, et skærpet tilsyn og en økonomisk håndsrækning til organisationerne. Læs mere her: http://sm.dk/nyheder/2014/bred-politisk-aftale-fremtidssikrer-adoptioner-i-danmark-2013-for-bornenes-skyld Se aftalen her: http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2014/aftale-om-et-nyt-adoptionssystem-i-danmark_endelig.pdf


25

sep 2014

Nyt fra Ankestyrelsen – “Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne”

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem. 25.09.2014 I to delundersøgelser har Ankestyrelsen undersøgt henholdsvis adoptanters og voksne adopteredes opfattelse af og erfaringer med det danske adoptionssystem. Både adoptanter og de adopterede har besvaret et spørgeskema, og enkelte har deltaget i interview. Læs mere her: http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2014/det-danske-adoptionssystem-set-med-brugernes-ojne  


04

aug 2014

Adoption & Samfunds høringssvar – ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”

”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet” Den 26. juni 2014 sendte socialminister Manu Sareen den første del af  en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem i høring med svarfrist den 4. august 2014. Sommerferien har været brugt på at gennemlæse den 128 sider lange analyse, og i den sidste uges tid har flere Hovedbestyrelsesmedlemmer haft travlt med at analysere og kommentere på analysen. Sent i...

Læs merePage 2 of 212