Børn lider fordi færre børn adopteres til Danmark

Vi kæmper med næb og kløer for at bevare internationale adoptioner til Danmark

I Adoption & Samfund giver vi ikke op. Vi kæmper fortsat hårdt for at bevare internationale adoptioner til Danmark. Det gør vi, fordi det er en enestående løsning for familier, der ikke selv kan få børn og en helt nødvendig løsning til beskyttelse af de børn, som ikke har andre og bedre muligheder. 

Gennem flere år har internationale adoptioner til Danmark hængt i en meget tynd tråd, fordi adoption er blevet til noget, som kun eliten har råd til at betale, og fordi det er blevet tæt på umuligt at blive godkendt til adoption. Der er simpelthen noget galt med de nuværende krav til de kommende forældre. Afslagsprocenten nærmer sig alarmerende 50 procent, men vi tror ikke et øjeblik på, at ansøgernes samlede ressourcer kan være blevet så meget dårligere på 4-5 år. For at få belyst dette mere faktuelt, ønsker vi, at godkendelsesrammerne og Familieretshusets ressourcevurdering af ansøgerne straks bliver evalueret.

Herudover er det et faktum, at vi i Danmark i dag bruger betragteligt flere penge på statslig kontrol af adoptionsarbejdet, og det helt ned i urimelige detaljer, end på at hjælpe børn i nød, selvom alle ved, og al forskning dokumenterer, at det går adopterede meget bedre i livet end plejeanbragte børn.

Det er ganske enkelt for dårligt, at vi i et velstillet land som Danmark er gået fra at være et af verdens bedste lande til adoption til en situation, hvor det er stort set umuligt for danske familier at få et adoptivbarn fra et andet land, og hvor man er ved at kvæle den formidlende organisation i et tilsyneladende grundløst, skærpet og i omfang ganske uændret tilsyn, til trods for, at der ikke er fundet fejl og mangler i formidlingsarbejdet gennem mere end fem år, og at antallet af børn formidlet til adoption er faldet drastisk. Der spildes derfor millioner af kroner årligt til dette tilsyn.

Det er ikke for sent, men der skal gøres noget nu

I Adoption & Samfund vil vi gerne påpege følgende:

Danmark er stadig et vigtigt og meget velanset foregangsland i verden, når det gælder international adoption, og det skal vi fortsat være.

Men gebyret skal sættes ned, så ansøgerne selv kun står for de varierende rejse- og opholdsomkostninger, og så flere dermed kan få råd til at adoptere. 

Lavere gebyrer vil også medføre flere ansøgere, og det har alvorlige konsekvenser fordi det, med den nuværende model, er helt nødvendigt med flere ansøgere for at redde og opretholde kontakterne og samarbejdet med de lande, vi arbejder sammen med. 

Redningen er den islandske model

Når vi taler meget varmt for den islandske model så er det fordi, den er økonomisk bæredygtig, og bygger både på de bedste erfaringer og stor menneskelig indsigt. Modellen blev valgt i Island, fordi parlamentet, allerede i 2011 indså, at en klassisk forretningsmodel, som er ensidigt styret af volumen, ikke kan sikre stabiliteten i arbejdet med børnebeskyttelse.

Den såkaldte ”Service Agreement” mellem den islandske organisation, ÍSLENSK ÆTTLEIÐING, og det islandske justitsministerium drøftes årligt, og aftalen sikrer, at den formidlende organisation modtager ca. 75 procent af sine samlede udgifter som et driftstilskud, der betaler alle de grundlæggende udgifter. Dermed sikres, at nye adoptanters økonomi og formåen ikke er afgørende for, om man kan adoptere. Det skal her tilføjes, at der ingen dokumentation findes for at velstillede forældre er de bedste forældre. Samarbejdet og aftalen mellem den islandske stat og organisationen er baseret på transparens, ansvarlighed og gensidig tillid. 

Ud fra disse og vore egne erfaringer anbefaler vi entydigt, at international adoption her i Danmark fortsat skal varetages af en NGO, der har de helt rette kompetencer og den meget nødvendige menneskelige indsigt. Lige nu og her anbefaler vi, at DIA fortsætter arbejdet, og vi anbefaler desuden, at den danske stat fremover støtter driften, så økonomien ikke påvirkes af udsvinget i antal af sager. Mister vi DIA som NGO, mister vi mere end 50 års erfaring med adoptionsarbejde.

Herudover er det afgørende, at vi får finansieringen på plads til at kunne digitalisere de 25.000 adoptionssager, så indsigten i egen adoptionssag kan effektiviseres. Samtidig skal der tages stilling til, hvordan vi sikrer arbejdet med det såkaldte ”tekniske PAS”, eller søgen efter rødder, hvor der opleves et stigende behov blandt adopterede.

På vegne af adoptionsfamilierne i Danmark beder vi om, at der straks åbnes for nye ansøgere – det skal ske nu, inden det er for sent.

International adoption dør, hvis den danske stat overtager

Som vi læser oplægget til de forhandlinger, som partierne starter nu, så peger pilen meget på en statslig model. Vi frygter, at der her vil mangle meget vigtige kompetencer og menneskelig indsigt i formidlingsarbejdet, for slet ikke at nævne den forventeligt alt for langsomme responstid fra en statslig myndighed. Dette vil være til stor skade for de ventende børn på institutioner i hele verden.

Statslige organisationer er efter deres natur bureaukratiske, mens adoption er en flydende og uforudsigelig proces, der passer meget dårligt ind i myndigheders behov for at kunne sætte krydser i tjeklisten. Der opstår eksempelvis hyppigt kriser i en adoptionsproces, under rejsen eller under opholdet i landet, og der er ofte behov for 24/7 hjælp fra kompetente personer. Vil en embedsmand kunne stå til rådighed i disse situationer? Vi tror det ikke.

Vi er desuden blevet gjort opmærksom på, at flere lande, netop af disse grunde, vil afbryde samarbejdet med Danmark, hvis vi gør adoption statsligt, herunder Sydafrika, der tillader adoptant-par af samme kønKonsekvensen bliver cirka en halvering af børn, der kan adopteres til Danmark, hvis Sydafrika m.fl. falder fra.

Endelig frygter vi, at formidling fra børnehjem til stat kan skabe ubalanceKonflikter mellem stater vil potentielt kunne skabe udfordringer for formidlingen af adoptioner, hvis det ender med at blive den danske stat, der kommer til at stå for det. I så fald ryger den beskyttelse af børn, som jo er hele formålet med adoption.

Vi kan ærligt talt ikke være det bekendt.

På adoption.dk (Se nedenfor) kan man læse de nyheder og pressemeddelelser, som vi tidligere har udsendt vedrørende faren for permanent nedlukning af international adoption. 

Michael Paaske
Formand
Adoption & Samfund 
tlf. 2389751
E-mail: mjp@adoption.dk

07/10-16 https://adoption.dk/pressemeddelelse-adoption-kun-for-de-velstillede/

02/04-19 https://adoption.dk/er-embedsmaend-i-fuld-gang-med-at-afskaffe-international-adoption-til-danmark/

21/09-19 https://adoption.dk/undersoegelse-vedr-fremtidige-strukturer-for-international-adoption/

09/12-19 https://adoption.dk/verdens-bedste-adoptionssystem-bliver-til-verdens-dyreste-kontrolsystem/

12/02-20 https://adoption.dk/adoption-samfunds-anbefalinger-til-et-baeredygtigt-adoptionssystem/


Lene Borg

Comments are closed.