Politik


16

okt 2014

Pressemeddelelse – Forbedring af adoptionssystemet i Danmark

PRESSEMEDDELELSE Forbedring af adoptionssystemet i Danmark Adoption & Samfund hilser den netop indgåede politiske aftale mellem Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, velkommen. Vi tror på, at denne aftale og de deri indeholdte forbedringer kan være et eksempel til efterlevelse for andre lande og vil sende et vigtigt signal om, at vi i Danmark tager et globalt ansvar for børns liv og opvækst. Det danske adoptionssystem vil...

Læs mere


02

okt 2014

Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld

Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld Socialminister Manu Sareen har netop indgået en bred politisk aftale om fremtidens adoptionssystem. Fremover skal staten spille en større rolle i forhold til at sikre gode adoptioner til børnenes bedste. Det sker gennem klare krav og rammer, et skærpet tilsyn og en økonomisk håndsrækning til organisationerne. Læs mere her: http://sm.dk/nyheder/2014/bred-politisk-aftale-fremtidssikrer-adoptioner-i-danmark-2013-for-bornenes-skyld Se aftalen her: http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2014/aftale-om-et-nyt-adoptionssystem-i-danmark_endelig.pdf


25

sep 2014

Nyt fra Ankestyrelsen – “Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne”

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem. 25.09.2014 I to delundersøgelser har Ankestyrelsen undersøgt henholdsvis adoptanters og voksne adopteredes opfattelse af og erfaringer med det danske adoptionssystem. Både adoptanter og de adopterede har besvaret et spørgeskema, og enkelte har deltaget i interview. Læs mere her: http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2014/det-danske-adoptionssystem-set-med-brugernes-ojne  


04

aug 2014

Adoption & Samfunds høringssvar – ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”

”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet” Den 26. juni 2014 sendte socialminister Manu Sareen den første del af  en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem i høring med svarfrist den 4. august 2014. Sommerferien har været brugt på at gennemlæse den 128 sider lange analyse, og i den sidste uges tid har flere Hovedbestyrelsesmedlemmer haft travlt med at analysere og kommentere på analysen. Sent i...

Læs merePage 3 of 3123