Lovgivning


21

mar 2019

Undersøgelse vedr. fremtidige strukturer for international adoption

Ankestyrelsen har netop offentliggjort kommissoriet for en undersøgelse af, hvordan der fremover kan skabes en bæredygtig struktur for adoption. Baggrunden for undersøgelsen er, at der i de seneste år er sket en række væsentlige ændringer af formidlingsbilledet for international adoption. I Danmark er der færre og færre ansøgere, der godkendes til adoption. Siden 2014, hvor det nuværende adoptionssystem blev indført er antallet af adoptioner falder...

Læs mere


08

jun 2012

Debatindlæg om Videncenter for Adoption i Politiken d. 7.juni 2012

Den 7. juni bragte Politiken dette debatindlæg fra Formand for A&S Jens Damkjær. Kære Hækkerup: Opret et videnscenter for adoption JENS DAMKJÆR 12. APRIL i år sad vi i Adoption & Samfund til møde med socialminister Karen Hækkerup for bl.a. at fortælle ministeren, at kommuner, daginstitutioner og skoler savner viden om adoption. En fraværende faglighed, der bl.a. fører til fejldiagnosticeringer af adoptivbørn med ADHD-diagnoser, forkert...

Læs mere


13

apr 2012

Det lange seje træk – med socialminister Karen Hækkerup

I går d. 12. april mødtes vores politiske rådgiver, Paul Jeppesen, Marianne Østergaard, Michael Paaske og Jens Damkjær fra HB med social- og integrationsministeren i minesteriet i KBH. En halv time hvor vi fremlagde vore argumenter for PAS på finansloven til 3,5 mio.kr. årligt, et videns- og formidlingscenter til 3,3 mio. kr. årligt og indførelse af det særlige børnetilskud til eneadoptanter på ca. 7 mio....

Læs mere


20

jan 2012

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Marianne Østergaard, Michael Paaske og Jens Damkjær tog i tirsdags til Borgen og havde et meget positivt og konstruktivt møde med de radikales Marlene Hansen (tidl. Lorentzen). MH kunne fortælle den glædelige nyhed, at det særlige børnetilskud til eneadoptanter forventes vedtaget enten i 2012 eller 2013! Kun et spørgsmål om tid i en hektisk politisk virkelighed. MH er også positivt indstillet overfor PAS og videnscenter...

Læs mere


27

okt 2011

A&Ss ønsker til regeringen

Adoption & Samfund har fremsendt sine ønsker til den nye socialminister samt til partiernes ordførere. Foreningen finder presserende behov for ny lovgivning inden for områderne PAS, særligt børnetilskud, videncenter, godkendelseregler og racisme/diskriminationsbekæmpelse, Se henvendelsen her, bilag om PAS her samt bilag om særligt børnetilskud her


27

okt 2011

Socialminister om det særlige børnetilskud

Socialminister Karen Hækkerup udtaler sig positivt om regeringsgrundlagets forslag om at tildele det særlige børnetilskud til eneadoptanter. Hør ministeren, Adoption & Samfund og en eneadoptant i P1 Morgen Hør indslaget vælg hele udsendelsen og kør frem til ca. 34 min. Læs også om 13 års kamp for tilskuddet her på sitet – klik her


05

okt 2011

Ny minister for adoptionsområdet

Socialdemokraten Karen Hækkerup er udnævnt som ny minister for adoptionsområdet. Karen Hækkerup er social- og integrationsministeriet, hvortil Familiestyrelsen som har ansvar for adoption, er overført med dannelsen af den nye regering. Adoption & Samfund vil snarest muligt tage kontakt til den nye minister med henblik på drøftelse af foreningens mærkesager, som vi under den forrige regering havde til behandling men ikke fik flertal for. Som...

Læs mere