Undersøgelse vedr. fremtidige strukturer for international adoption

Ankestyrelsen har netop offentliggjort kommissoriet for en undersøgelse af, hvordan der fremover kan skabes en bæredygtig struktur for adoption.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der i de seneste år er sket en række væsentlige ændringer af formidlingsbilledet for international adoption.

I Danmark er der færre og færre ansøgere, der godkendes til adoption.

Siden 2014, hvor det nuværende adoptionssystem blev indført er antallet af adoptioner falder med næsten 2/3, så situationen er sådan, at hvor der tidligere manglede børn til adoption, mangler man nu forældre til børn.

Ankestyrelsen er ansvarlig for undersøgelsen, som skal ligge færdig den 1. august 2019. Der skal derefter træffes en politisk beslutning om strukturen for international adoption til Danmark.

Kommissoriet for undersøgelsen kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.


Lene Borg

Comments are closed.