Debatindlæg om Videncenter for Adoption i Politiken d. 7.juni 2012

Den 7. juni bragte Politiken dette debatindlæg fra Formand for A&S Jens Damkjær.

Kære Hækkerup: Opret et videnscenter for adoption
JENS DAMKJÆR
12. APRIL i år sad vi i Adoption & Samfund til møde med socialminister Karen Hækkerup for bl.a. at fortælle ministeren, at kommuner, daginstitutioner og skoler savner viden om adoption. En fraværende faglighed, der bl.a. fører til fejldiagnosticeringer af adoptivbørn med ADHD-diagnoser, forkert sprogstimulering, fordi man tror, adoptivbørn er tosprogede, og beslutninger om adoptivbørns skolegang og familieforhold, der mere øger adoptivbørnenes psykiske traumer fra en hård start i livet end varetager deres tarv. Vi gjorde det klart, at der bør oprettes et videns- og formidlingscenter, der kan formidle den nødvendige adoptionsspecifikke viden til embedsmænd, politikere, pædagoger og lærere.

Adoption & Samfund er en interesseorganisation med ca. 3.300 medlemsfamilier, der alle har adopteret mindst et barn. Vi varetager adoptivfamiliers og adopteredes interesser. Ved mødet med Karen Hækkerup 12. april fortalte vi om Næstved Kommunes mangelfulde og kritisable embedsførelse i forbindelse med en børnesag med et sent adopteret barn fra Etiopien ved navn Amy.

Socialministeren lyttede og foretog sig ikke videre 12. april, men måske forståelsen for, hvor galt det kan gå for et adoptivbarn, adoptivfamilien og pårørende, er blevet skærpet efter offentliggørelsen af en video, hvor Amy bliver tvangsfjernet fra sin plejefamilie med fysisk magt. Det er rystende at se et stort barn skrige af angst i sådan en situation, som de fleste af os vel næppe forbinder med dansk mentalitet.

POLITIKEN HAR valgt at skrive om Amy-sagen i syv afsnit, et hver dag, og efterhånden som afsnittene bliver offentliggjort, står det for Adoption & Samfund klart, hvor tydelige adoptionsspecifikke udfordringer, den sent adopterede Amy må slås med. Et adoptivbarn har fået en hård start i livet, der for ethvert menneske vil give sår på sjælen, og hvor der kræves omsorg, kærlighed, robusthed og faglig indsigt for at hjælpe adoptivbarnet til at kunne blive et helt menneske igen. Det er grundopgaven for en familie, der vælger at adoptere, og det er grundopgaven for det danske samfunds børnehaver, skoler og fagligt personale som sundhedsplejersker, læger og psykologer. En grundopgave som Amy-sagen på tragisk vis er et eksempel på, at det danske samfund i dag ikke kan løfte godt nok.

I den nuværende regerings grundlag for regeringsdannelse står der at læse, at regeringen vil leve op til internationalt indgåede aftaler. I 1997 underskrev Danmark Haagerkonventionen, som bl.a. forpligter det danske samfund til at yde hjælp og faglig støtte til adoptivbørn, der er kommet til landet.

Mere end 300 adoptivbørn fra f.eks. Etiopien som Amy kommer hvert år til familier i Danmark. Disse er alle børn, der skal lære at leve med savnet af deres biologiske forældre, børn, der skal lære at håndtere angst og sorg forbundet med at være på fattige børnehjem, og børn, der skal lære at håndtere pludseligt at være i en helt anden kultur, klare sig på et helt nyt sprog og tilmed ofte lære at leve med en anden hudfarve, anderledes hår og øjenfacon i et dansk samfund, der ikke altid er lige tolerant over for det, der er anderledes. Det bør ikke være en overraskelse for nogen, at det kræver adoptionsspecifik faglighed at støtte et adoptivbarn i hjem, daginstitution og skole, for at et sådant adopteret barn kan føle sig tryg og finde tro på livet igen – men det er børnesagen med adoptivbarnet Amy i Næstved Kommune desværre et trist eksempel på.

KæRE social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Vi håber meget, at du gennem mødet med os og gennem viden om, hvor galt det kan gå, når embedsmænd og institutioner ikke har tilstrækkelig viden om adoption, kan se det nødvendige i, at kommuner, daginstitutioner og skoler kan få den nødvendige adoptionsfaglige viden.

Næstved Kommune og Amy-sagen vidner klart og tydeligt om, at denne viden ikke er tilgængelig i dag. Opret et videns- og formidlingscenter for adoption, således at adoptivbørn, embedsmænd, institutioner og adoptivfamilier ikke i fremtiden skal opleve en så ulykkelig sag igen som Amy-sagen. Vi bistår gerne i Adoption & Samfund med råd, viden og vejledning.


Lene Borg

Comments are closed.