Videnscenter for adoption anno 2024

Videnscenter for adoption anno 2024

PAS-ordningen anno 2024

Den seneste tids afsløringer på adoptionsområdet har gjort tilstrømningen til Ankestyrelsens PAS-ordning enorm. Det betyder desværre, at pengene på årets budget er ved at slippe op. I 2023 blev der gennemført over 600 PAS-forløb og antallet af ansøgninger i 2024 forventes at stige markant. Adoption & Samfund arbejder derfor for, ikke kun at bevare den nuværende ordning, men også for at styrke indsatsen og støtten til de adopterede.

Som medlem af Adoption & Samfund kan du være med til at påvirke denne indsats!

(Se nærmere i bunden af nyhedsbrevet)

Først og fremmest skal vi hurtigst muligt have sikret finansieringen af PAS-ordningen.

Alle er enige om, at det er vigtigt, at vi støtter de adopterede i en tid, hvor der sættes spørgsmålstegn ved deres identitet. Derfor kommer det også som en meget stor overraskelse for os, at man ikke har styr på finansieringen til lige netop dette vigtige arbejde. Ingen adopterede bør efterlades alene og uden mulighed for hjælp, og vi skal kæmpe for at både den individuelle rådgivning og samtalegrupperne fortsat kan eksistere.

Det er svært at tale med andre, når der sættes spørgsmålstegn ved, hvem du er.

Samtalegrupperne er især vigtige i en tid, hvor adopterede har brug for at mødes med andre ligesindede. Grupperne skaber et frirum, hvor adopterede kan vende de tanker, der rør sig om f.eks. identitet og biologisk ophav. Og lige netop dette hjælper rigtig mange.

Næste punkt på dagsordenen er den fremtidige PAS-ordning.

Den fremtidige model for PAS-ordningen må og skal være bredere. Den model, vi har i dag, dækker kun en meget lille del af behovet. Udover samtalegrupper og den individuelle psykologiske hjælp er der også behov for hjælp fra andre faggrupper. Øget fokus på søgning af rødder, tilbagerejser, kulturrejser, forskning, juridisk hjælp, oversættelse af dokumenter, større samarbejde med PPR m.m., kræver et stort tværfagligt samarbejde, som den aktuelle model ikke kan rumme. Derfor ønsker vi et Videnscenter for adoption.

Hvad kan du gøre?

Det er så nu, at vi har brug for jeres hjælp. For hvad ønsker I jer? Hvad ser I et behov for? Og til forældrene, så håber vi, at I vil tage snakken med jeres unge/voksne, for vi kan ikke lave et system til dem uden deres stemme.

Send gerne alle jeres idéer til følgende mail: videnscenter@adoption.dk.

Derudover opfordrer vi alle til at gå ind i kampen for at sikre midler til PAS-ordningen.

Kontakt Folketingets Socialudvalg, ordførerne på området samt medierne. Vores politikere har pligt til at sikre støtten til de adopterede!

Se ordførernes mailadresser nedenfor:

Socialordførerne:

Theresa Berg, SF – theresa.berg.andersen@ft.dk

Mette Thiesen, DF – mette.thiesen@ft.dk

Katrine Daugaard, LA – katrine.daugaard@ft.dk

Rosa Eriksen, M – rosa.eriksen@ft.dk

Victoria Velasquez, EL – victoria.velasquez@ft.dk

Linea Søgaard-Lidell, V – linea@ft.dk

Torsten Gejl, ALT – torsten.gejl@ft.dk

Camilla Fabricius, S – camilla.fabricius@ft.dk

Karina Adsbøl, DD – karina.adsbol@ft.dk

Lotte Rod, RV – lotte.rod@ft.dk

Hele Socialudvalget kan også kontaktes direkte via hjemmeside: https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/sou/kontakt

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Adoption & Samfund

Arbejdsgruppen for Videnscenter

v/Niels Høeg Brandt-Jacobsen, Shital Andersen, Sanne Vindahl Nyvang og Michael Paaske


Lene Borg

Comments are closed.