Uvildige – og juridiske undersøgelser

Adoption & Samfund mener, at adopterede og deres familier altid har ret til at kende sandheden om den adoption, der har bragt deres familie sammen.

Vi går derfor ind for uvildige- og juridiske undersøgelser af de lande, Danmark har adopterede børn fra.

Adoption & Samfund mener, at internationale adoptioner fremadrettet skal foregå i et samarbejde med afgiverlande, hvor nutidige undersøgelser viser høj sikkerhed for, at barnet er frigivet til adoption under juridisk forsvarlige forhold.

Holland har lavet lignende model, netop med dette udgangspunkt.
I Adoption & Samfund mener vi, at dette også skal og bør være muligt i Danmark.

Bestyrelsen
Adoption & Samfund


Lene Borg

Comments are closed.