Pressemeddelelse

Er embedsmænd i fuld gang med at afskaffe international adoption til Danmark?

Foreningen Adoption & Samfund frygter, at det er ved at ske!

I et netop offentliggjort kommissorium for en undersøgelse af en økonomisk bæredygtig model på adoptionsområdet fremgår det, at embedsmænd fra Ankestyrelsen (AST) og Børne- og Socialministeriet skal udforme forslag til en ny model for international adoption.

Forslaget skal formuleres uden nogen form for inddragelse af adopterede og adoptanter og efter kommissoriets ordlyd kun med en stærkt begrænset involvering af andre interessenter. Embedsmændene fra AST, der fortrinsvist træffer afgørelser i ankesager og herudover fører økonomisk og juridisk tilsyn med den danske formidlende organisation, DIA, Danish International Adoption, har absolut ingen praktisk erfaring med det særdeles vigtige adoptionsfaglige arbejde. Dette arbejde foregår med stor integritet i et tæt samarbejde og i tillidsfuld og respektfuld dialog med de lande, myndigheder og organisationer, som de adopterede børn kommer fra, herunder med den dybeste forståelse for barnets oprindelse, biologisk slægt mv.

Undersøgelsen af adoptionsområdet blev igangsat allerede den 1. januar 2019, altså længe før kommissoriet blev færdigt den 26. februar, men først kommunikeret til offentligheden den 18. marts 2019. Undersøgelsen skal afsluttes allerede til sommer, hvilket må anses for at være stærkt forceret i forhold til at sikre en bæredygtig model for international adoption til Danmark.

Adoption & Samfund er meget chokeret over at erfare, at det kun er embedsmænd, der skal komme med et forslag til en model uden nogen form for inddragelse af adopterede og adoptanter. Det er trods alt adopterede, adoptanter og DIA, der har den største erfaring og dermed kompetencen.

Vi har brug for en velgennemtænkt model, hvor samtlige interessenter, herunder adopterede og adoptanter, er inddraget. Det virker desuden juridisk stærkt betænkeligt, og i bedste fald med ganske forudsigelige risici, at de samme embedsmænd, der senere skal fortolke og kontrollere området, også er dem, der udfærdiger reglerne. Det kan blive enden på international adoption til Danmark.

Adoption & Samfund appellerer derfor til, at de danske myndigheder tager foreningens betragtninger til efterretning og indkalder samtlige interessenter på området til et dialogmøde, hvor parterne kan bidrage med deres holdninger til, hvordan vi får etableret et nyt og bæredygtigt adoptionssystem, som har barnets tarv i højsædet.

Adoption & Samfund har udarbejdet helt konkrete forslag, som vi i den kommende tid vil dele med relevante ministre, ordførere, udvalgsformænd og -medlemmer samt øvrige politikere og interessenter.

Yderligere oplysninger:
Michael Paaske, formand, Adoption & Samfund, tlf. 23 89 71 51, mjp@adoption.dk
Sanne Nyvang, 1. næstformand, Adoption & Samfund, tlf. 28 93 99 81, svn@adoption.dk
Ina Dygaard, 2. næstformand, Adoption & Samfund, tlf. 20 77 06 70, idd@adoption.dk

Pressemeddelse af 2. april 2019


Lene Borg

Comments are closed.