Adoptionsdialogens Dag torsdag den 17. maj 2018

Adoptionsdialogens Dag afholdes torsdag den 17. maj 2018 fra kl 14.30 – 17.30 i Festsalen på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Moderator: integrationsrådgiver, debattør og foredragsholder Uzma Ahmed

Årets tema er Identitet

Vi vil igennem dagen høre om både den personlige identitet – ”hvem er jeg” – samt den sociale identitet – ”hvordan vil jeg gerne have andre ser mig, og hvilken rolle indtager jeg i gruppen”.

Med årets tema ønsker Adoption & Samfund og Adoption & Samfund Ungdom at sætte fokus på identitet i forhold til adoption. Som adopteret har man forskellige identiteter i forskellige kontekster. Man er en del af majoriteten, en del af en minoritet, en del af en oprindelig familie og en del af en adoptivfamilie. At håndtere disse forskellige identiteter kan være svært for den adopterede, og det kan være svært for den adopteredes omverden at forstå. Dette resulterer ofte i, at den adopterede føler sig misforstået og bliver afkrævet, men ikke er i stand til at formulere konkrete årsager.

Adoption & Samfund og Adoption & Samfund Ungdom ønsker med dette tema at bidrage til en større forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med en anden baggrund i det danske samfund, så vi på bedste vis kan understøtte og skabe rammer af respekt for den adopterede og deres familier.

PROGRAM

• Kl. 14.30 Velkomst og præsentation v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund

• Kl. 15:00 Psykolog May Britt Skjold, der vil fortælle lidt grundlæggende om hvad identitet er? En livslang proces af tilblivelse og afvikling. Nogle gange i kontrol andre gange ude af kontrol. Om at føle sig magtesløs i den andens blik. Den stærke, den skjulte og den splittede identitet. At blive set ned på, hen til eller op til. Identitet som adopteret? Identitet som frirum eller begrænsning?

• Kl. 15:30 Skuespiller Karoline Sofie Lee, der er den kvindelige hovedrolleindehaver i Malene Chois film ’The Return’. Om sit oplæg siger Karoline: ”Jeg var først og fremmest skuespiller i filmen ‘The Return’ af Malene Choi, som handler om to koreansk adopterede danskere, der tager tilbage til Sydkorea for at finde svar på spørgsmål om identitet, tilhørsforhold og familie. Men i hovedrollen som Karoline, brugte jeg mig selv, mine personlige erfaringer og de reelle følelser, der opstod undervejs for at ramme filmens form som en hybrid mellem dokumentar og fiktion. Det var en utroligt krævende rolle og proces, og jeg kunne ikke undgå også at forholde mig til min egen personlige historie og følelser ved at være tilbage i Korea og igen gennemleve mødet med Holt, andre adopterede, koreanere og den koreanske kultur, som stadig føles så fremmed og lader mig føle mig som en fremmed i det land, jeg er født.”

• Kl. 16:00 PAUSE

• Kl. 16:10 Forfatter Patricia Jiménez Nedergaard, der har skrevet bogen ’Et lille lys i mørket’ udgivet af forlaget Saxo. ’Et lille lys i mørket’ handler om den adopterede Lotus og hendes gensyn med fortiden. Det er en bog om kærlighed, adoption, identitet og en barsk barndom. Det er en bog om rejsen hjem.

Om sit oplæg fortæller hun: ”Mit oplæg omhandler identitet og rejsen mod sig selv og hjem. Følelsen af ”hjem” er dybt forankret i os alle sammen. Vi vil alle høre til et sted. Men som adopterede har vi fået nogle andre forudsætninger her i livet, og den plads, det hjem, kan være svær at finde. Og ikke mindst gå hen og blive en længere rejse.”

• Kl. 16:40 Cecilie Hedegaard er adopteret fra Sydkorea. Hun kom til Danmark som baby og har ingen erindringer om sin tid i Korea. Som 19-årig blev hun genforenet med sin biologiske familie og har siden holdt kontakten med dem. Hun har tidligere holdt et oplæg for Korea Klubben om identitetskrise. Oplægget handler om den emotionelle rejse, hun har været på som adopteret. Første fase værende at skulle acceptere sin identitet som adopteret, afgøre hvorvidt hun havde lyst til at opsøge rødder, opsøge og etablere en relation til min biologiske familie og til sidst at vedligeholde den nye relation. I sit oplæg fortæller hun om den splittelse, der har været hendes følgesvend hele livet. Splittelsen mellem Danmark og Korea. Ensomheden i aldrig at føle sig helt hjemme. Frustrationen over at føle, man har fået frataget sit sprog, sin kultur, sine søskende. Disse følelser har sendt hende ad veje, der indebærer aldeles selvdestruktiv adfærd og til sidst, ved hjælp af terapi, fandt hun vejen, hvor hun har fundet en god balance. Grundet terapi kan hun rumme de problemstillinger og følelser, der følger med det at være adopteret.

• Kl. 17:10 Adoption & Samfund Ungdom fortæller om deres arbejde

• Kl. 17:20 Afrunding af dagen v/landsformand Michael Paaske, Adoption & Samfund

Pga. mange vigtige møder/debatter på Borgen den 17. maj er paneldebatten AFLYST!

Vi venter stadig på rapporten med evalueringen af PAS til voksne, men vi håber, at vi har nyt at fortælle på Adoptionsdialogens Dag.

Praktiske oplysninger

Aldersgruppe:
Vi anbefaler, at deltagerne er over 15 år.

Tilmelding:
Der er ikke flere ledige pladser!

Kontakt:
Evt. spørgsmål kan sendes til Hoering@adoption.dk

Arrangør:
Adoption & Samfund og Adoption & Samfund Ungdom

 

 


Lene Borg

Comments are closed.