Adoptionsdialogens Dag onsdag den 10. maj 2017 på Nationalmuseet i Kbh.

27. marts 2017

Kom til Adoptionsdialogens Dag
onsdag den 10. maj 2017 fra kl. 14:30-17:30
i Festsalen på Nationalmuseet,
Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade.  10, 1471 København K

Temaet for Adoptionsdialogens Dag er ”Racisme og adoption – diskrimination også i den bedste mening”

Moderator: Uzma Ahmed

Med årets tema ønsker Adoption & Samfund at sætte fokus på den racisme, som møder transracialt adopterede og multietniske adoptivfamilier i form af fordomme, stereotyper og mikroaggressioner. I modsætning til den direkte, bevidste racisme kan det være svært at italesætte eller tackle diskriminerende udsagn, der ofte bliver fremsat i den bedste mening men ikke desto mindre er med til at ekskludere den adopterede fra den hvide danske majoritet.

Racisme i forskellige grader og på forskellige niveauer er et område, som Adoption & Samfund føler et stigende behov for at belyse, da voksne transracialt adopterede i dag kan bidrage med vigtige erfaringer om emnet. Det er med til at nuancere og skabe større forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med ikke-vestlig baggrund i det danske samfund. Således kan vi på bedste vis understøtte og skabe rammer af respekt for den adopterede og deres familier.

Racisme i relation til adoption rejser også spørgsmål omkring betydning af oprindelsesland, – kultur og – sprog, og hvordan man skaber en større rummelighed for danskhed. Dette spørgsmål er blevet debatteret en del i den seneste tid i de danske medier ikke mindst efter den seneste vedtagelse i Folketinget V38, om at man ikke er dansker, hvis man er efterkommer eller indvandrer fra et ikke-vestligt land.

PROGRAM
Kl. 14.30   Velkomst og præsentation v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund

Herefter er der oplæg ved:

 • Mira Skadegaard Thorsen, Aalborg Universitet
  Det var ikke det jeg mente! – Hvordan undgår vi diskrimination i hverdagen?”
 • Jes Eriksen, Koreaklubben
  Perspektiverer racisme ud fra overordnede temaer som mange adopterede oplever dem”
 •  René P. B. Bjerregaard
  Mikroaggressioner – den sværeste form for racisme at forholde sig til”
 •  Rikke Fuglsang Olsen og Sofie Henze-Pedersen, SFI
  SFI-undersøgelsen med temaet: ”At vokse op som adopteret i Danmark”

Kl. 16.30   Paneldebat med et panel bestående af følgende:

Mira Skadegaard Thorsen, Aalborg Universitet
Jes Eriksen, Koreaklubben
René P. B. Bjerregaard
Christina Netrika Olsen, fmd. for Adoption & Samfund – Ungdom
Trine Torp, Socialistisk Folkeparti
Troels Ravn, Socialdemokratiet
Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti

Kl. 17.30   Afslutning og tak for i dag v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund

DER ER LUKKET FOR BILLETSALGET.

Evt. spørgsmål omkring Adoptionsdialogens Dag kan sendes til hoering@adoption.dk

Praktiske oplysninger:

Der vil blive optaget film under arrangementet.

Arrangementet er ikke beregnet for børn.

Udvalget for Adoptionsdialogens Dag


Lene Borg

Comments are closed.