Homoseksuelle og adoption


Homoseksuelles muligheder for at adoptere.

Homoseksuelle i et registreret partnerskab har mulighed for at adoptere den anden partners barn, fuldstændig som ved en stedbarnsadoption. Loven herom blev vedtaget af folketinget i maj 1999.

Ansøgning om en sådan adoption sker til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen, der også vejleder om procedurer mm.

Det kræver ingen godkendelse som adoptant at adoptere sin partners barn.

Anonyme adoptioner.

Folketinget vedtog i 2009 et beslutningsforslag der pålagde den daværende regering at fremsætte lovforslag, som giver homoseksuelle par mulighed for at adoptere anonymt, dvs. at registrerede partnere kan adoptere som par. Dette lovforslag blev efterfølgende fremsat og ændringen trådte i kraft den 1. juli 2010.

Homoseksuelle har i en længere årrække principielt kunne godkendes som adoptant i Danmark på lige fod med andre, hvis det sker som eneadoptant.

Afgiverlandene har generelt et meget restriktivt syn på homoseksualitet, men i juni måned 2014 adopterede det første danske homoseksuelle par et barn fra udlandet.

Læs mere om homoseksuelle ansøgere på DIA’s hjemmeside.