Lokalfora

Alle Adoption & Samfunds lokalforeninger blev, som vedtaget på generalforsamlingen den 3. november 2018, nedlagt ved udgangen af 2018.

På generalforsamlingen blev der udpeget medlemmer og lokale ambassadører til et nyoprettet Aktivitetsudvalg (AU), der hører under Bestyrelsen i Adoption & Samfund.

Aktivitetsudvalget består af alle Lokalambassadører undtagen Lokalambassadøren i Nordjylland samt Klaes Sørensen og Christina N. Olsen fra Adoption & Samfunds bestyrelse.

Aktivitetsudvalget skal, såvidt det er muligt, sørge for at der afholdes arrangementer rundt omkring i de dele af landet, hvor der ikke er et Lokalforum med en lokal ambassadør og nogle tovholdere.

TOVHOLDERE
Har du lyst til at være tovholder på et eller flere arrangementer i dit område, så kontakt Lokalambassadøren i dit område eller send en mail til Aktivitetsudvalget.

LOKALER
Har du kendskab til nogle gode mødelokaler med plads til minimum 25 personer og gerne flere, som vi kan enten låne eller leje, hører vi gerne fra dig. Der skal være overheadprojektor og tavle eller flip-over til rådighed, og hvis der er mulighed for at bestille ex. kaffe, the, kage og vand vil det være dejlig.

Kontakt Lokalambassadøren i dit område eller send en mail til Aktivitetsudvalget.

Link under navnet på Lokal Ambassadør er til vedkommendes e-mail.

Se i øvrigt i kalenderen, hvad der foregår rundt omkring i landet, og husk at du som medlem af foreningen kan deltage i alle arrangementer.

NB! De facebookgrupper, som de forskellige lokalforeninger har haft, bevares indtil videre.

Aktivitetsudvalget kan kontaktes via denne mail: AU@adoption.dk

Region /
Lokal Forum
Kommuner Lokal Ambassadør (kontaktperson)
Region Hovedstaden
Lokalforum Hovedstaden Alle kommuner i Region Hovedstaden Jacob Munk Plum 2999 0313 Ved Smedebakken 5 2800 Lyngby
Region Sjælland
Lokalforum Sjælland

Lokalforum Sjælland på facebook

Alle kommuner i Region Sjælland Lene Borg 4060 9201 Tveje-Merløse 2B 4300 Holbæk
Region Syddanmark
Lokalforum Syddanmark Alle kommuner i Region Syddanmark Lilian Vigtoft-Jessen 5330 1226 Nørregade 32 6670 Holsted
Region Midtjylland
Lokalforum Midtjylland

Vestjylland på facebook

Alle kommuner i Region Midtjylland Jeanette Lyk 6128 7663 Langballevej 14 8320 Mårslet
Region Nordjylland
Lokalforum Nordjylland

Nordjylland på Facebook

Alle kommuner i Region Nordjylland Else Jungersen Overbye 6064 0285 Parallelvej 12, Nørhalne 9430 Vadum