Medlemsskab

Indmeldelse i Adoption & Samfund

Du kan indmelde dig ved at benytte dette link til medlemsdatabasen.

Er du allerede medlem, kan du opdatere din profil via medlemsdatabasen.

Kontingent til Adoption & Samfund

Foreningens årskontingent opkræves i juli og dækker perioden 1. juli til og med 30. juni. For nye medlemmer dækker kontingentet fra indmeldelsen til og med 30. juni.

Kontingent for 2021/2022 udgør

Årskontingent for hele perioden 1. juli – 30. juni 450 kr.
Nye medlemmer indmeldt i perioden 1. august til 30. juni 37,50 kr. pr. påbegyndt måneds medlemskab.

Kontingentet for nye medlemmer indmeldt i perioden 1. april – 30. juni opkræves sammen med det kommende års fulde årskontingent, så første opkrævning i denne periode kan være op til 562,50 kr.

Kontingenterne reguleres typisk svarende til den almindelige prisudvikling.

Indmeldelse anses for foretaget pr. den dato indmeldelsen modtages i sekretariatet.

Abonnement på bladet Adoption & Samfund.

Siden 2016 er der udkommet 2 magasiner om året, et i april og et i oktober måned.

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement på magasinet til samme pris som et medlemskontingent.

Støttemedlemmer

Det er vigtigt for foreningen at have støttemedlemmer, både af hensyn til økonomien, men også for at vi som forening kan fremstå med den styrke som mange medlemmer giver.

Alle, der støtter foreningens formål, kan blive støttemedlem i henhold til foreningens vedtægter:

Stk. 1b. Støttemedlemmer er medlemmer, som ønsker en fast tilknytning til Adoption & Samfund uden samtidig at have de rettigheder, som et ordinært medlemskab giver.

Der findes to typer støttemedlemmer:

A)   Støttemedlem med normalt kontingent, som modtager magasinet, og
B)   Støttemedlem til halvt kontingent, som ikke modtager magasinet.

Du kan indmelde dig som støttemedlem ved at benytte dette link til medlemsdatabasen eller eventuelt ved at henvende dig til medlemsadm@adoption.dk

Vi takker for dit medlemskab og dermed din støtte til foreningen.