“Adoptionsdialogens dag” den 28. maj 2015 m/temaet: ”Nyt adoptionssystem i Danmark – hvordan bliver det til en succes?” Se det endelige program!

Adoption & Samfund afholder “Adoptionsdialogens dag” med temaet
”Nyt adoptionssystem i Danmark – hvordan bliver det til en succes?”

Torsdag den 28. maj 2015 fra kl. 15.00­-17.00 i Festsalen på Nationalmuseet,  Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

Årets tema
Folketingets partier indgik den 2. oktober 2014 en bred politisk aftale om et nyt adoptionssystem, der tager udgangspunkt i barnets bedste, sikrer legale adoptioner og giver lovfæstet adgang til PAS-­rådgivning for adoptivbørn og deres familier. I Adoption & Samfund ser vi frem til, at den politiske aftale er på vej til at blive vedtaget som lov før sommerferien. På Adoptionsdialogens dag vil vi følge op på, om de gode intentioner bag det nye adoptionssystem er på vej til at blive virkeliggjort. Mange vigtige dele af det nye adoptionssystem resterer at blive udfoldet i både regler og handlinger, som vil få stor betydning for adoptivbørn, deres familier samt kommende adoptanter. Hvordan bliver det nye adoptionssystem til en succes?

Program
Kl. 15.00 Velkomst og præsentation v/Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund

Oplæg:
Er Danish International Adoption (DIA) kommet godt på vej, og hvad er organisationens vigtigste indsatsområder i 2015 v/Robert Jonasen, direktør for DIA

Forskning i adoption. Hvordan går det de adopterede børn? v/Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

Kl. 16.00  Paneldebat med panel bestående af politikere, fagfolk samt formand og ungdomsformand i Adoption & Samfund

Kl. 17.00 Afslutning og tak for i dag v/Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund

Spørgsmål til paneldebatten
Hovedspørgsmålet for årets paneldebat er, hvordan det nye adoptionssystem bliver til en succes?
Kan man forestille sig, at udviklingen vender fra færre til flere adoptioner, fra stigende til faldende gebyrer og fra færre til flere adoptionsansøgere? En succesfuld virkeliggørelse rejser mange spørgsmål bl.a.

  • Er der sikret gode rammer for den formidlende organisation i Danmark, som gør den bæredygtig?
  • Hvad skal en ny godkendelsesramme for adoptanter indeholde?
  • Hvordan kan den nye PAS-­ordning tilgodese barnets og familiens behov for rådgivning bedst muligt?
  • Hvordan får vi den nødvendige specialviden om adoption bredt ud til de pædagoger, lærere og psykologer i kommunerne, som møder adoptivbørn?
  • Hvordan kan opbygning af forskningsmæssig viden bidrage til at forbedre adoptionssystemet?
  • Har det nye adoptionssystem potentialet til at gøre Danmark til et foregangsland, der er kendt for at sætte barnets bedste i centrum for adoption?

Paneldeltagere:
Karina Adsbøl, folketingsmedlem (DF)
Niels Morre, formand for Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion
Kristian Bennedsen, næstformand i SIND
Niels Peter Rygaard, Cand. Psych.
Ole Steen Nielsen, chef for Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion
Robert Jonasen, direktør for Danish International Adoption
Ina D. Dygaard, ungdomsformand i Adoption & Samfund
Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund

Du kan også finde hele programmet her

Alle, der har lyst at deltage, er velkomne efter forudgående bindende tilmelding, der sker efter “først til mølle-princippet”.

OBS!
Tilmeldingsfristen var sat til den 12. maj, og blev forlænget til og med den 17. maj 2015, og der er nu lukket for tilmelding!

Bemærk! Mødet er ikke beregnet for børn!

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du sende en mail til: hoering@adoption.dk

Hovedbestyrelsen for Adoption & Samfund

 


Lene Borg

Comments are closed.