Nyt fra Hovedbestyrelsen

Marianne Østergaard, Michael Paaske og Jens Damkjær tog i tirsdags til Borgen og havde et meget positivt og konstruktivt møde med de radikales Marlene Hansen (tidl. Lorentzen). MH kunne fortælle den glædelige nyhed, at det særlige børnetilskud til eneadoptanter forventes vedtaget enten i 2012 eller 2013! Kun et spørgsmål om tid i en hektisk politisk virkelighed. MH er også positivt indstillet overfor PAS og videnscenter på finansloven, og vil lægge et godt ord ind for et A&S-møde med socialminister Karen Hækkerup, der ellers er svær at få i tale.

De mødtes også med Trine Hede fra familieretsafdelingen i Ankestyrelsen (tidl. Familiestyrelsen) og havde en konstruktiv dialog om aldersrammer, godkendelsesrammer, videnscenter og ikke mindst PAS. Familieretsafd. ansætter lige nu 10 – 14 PAS-rådgivere og PAS-rådgivningen forventes at starte allerede i det tidlige forår. Vi informerer på A&S` hjemmeside og Facebook, så snart PAS-rådgivningen går i luften, der i øvrigt forventes at strække sig over både 2012 og 2013.

God weekend til alle adopterede og adoptivfamilier


Lene Borg

Comments are closed.