Er der en fremtid for adoption fra udlandet?

Er der en fremtid for adoption fra udlandet?

Danmarks sidste formidlende organisation, Danish International Adoption (DIA), meddelte den 16. januar 2024, at den lukker og gennemfører en kontrolleret afvikling af formidlingsarbejdet. Det har DIA’s bestyrelse besluttet ”….ud fra en vurdering af de nuværende rammer for økonomi og tilsyn samt en række nye sanktioner fra Ankestyrelsen og Socialministeriet”.

Baggrunden er, at Ankestyrelsen (AST) sidste år skærpede sit tilsyn med DIA’s formidlingsarbejde. Den 12. januar 2024 indstillede AST til Socialministeriet, at formidlingen fra Sydafrika skal stoppes. Den 15. januar suspenderede Socialministeriet alle adoptioner fra DIA’s 5 tilbageværende samarbejdslande.

En aktindsigt i korrespondancen det sidste års tid mellem DIA og AST dokumenterer desværre en række graverende fejl i formidlingsarbejdet bl.a. med Sydafrika. Der foreligger ikke konkrete oplysninger om baggrunden for suspenderingen af de sidste 5 lande. Det skal understreges, at der ikke ses at være foregået nogen som helst form for ”handel” med børn. 

Men alt dette efterlader selvfølgelig de mange ventende forældre og børnene i oprindelseslandene i en meget ulykkelig, utryg og usikker situation. AST har nu meddelt, at i sager, hvor der er barn i forslag, fortsætter DIA med formidlingsarbejdet som hidtil. Alle øvrige ansøgere er oplyst om, at AST i samarbejde med DIA er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske med deres sag. For så vidt angår sager og dokumenter oplyser AST, at DIA er forpligtet til at overdrage deres arkivalier til Rigsarkivet og indgå aftale med Rigsarkivet om offentlig tilgængelighed til dokumenterne.

Nyheden om lukningen medførte naturligt nok en mediestorm, og vi har været i adskillige medier for at kommentere udviklingen, herunder ønsket om en bred juridisk undersøgelse.

Vi mener, at der skal findes en ny model, så der også i fremtiden kan gennemføres adoptioner til Danmark. PAS-arbejdet skal fortsættes, også efter DIA lukker. Dette og meget andet drøfter vi i møder med en række socialordførere, AST og DIA i den kommende tid.

Vi støtter ønsket om en juridisk undersøgelse, i stedet for en historisk undersøgelse, som skaber større usikkerhed for adopterede og deres forældre. Det bør dog huskes, at også det kulturelle aspekt på adoptionsområdet skal inddrages i undersøgelsen, så forståelsen for hvorfor man gjorde, som man gjorde for 20, 30 eller 40 år siden, medtages. 

Både adoptanter, kommende adoptanter på venteliste, og adopterede angribes hårdt på de sociale medier. Det kan vi ikke være bekendt. At være imod adoption er helt legitimt, men vi bør kunne debattere i en god tone, uden at beskylde adopterede for at være købt, og adoptanter for kun at ønske at udnytte et fattigt land og snyde de biologiske forældre.

Voksne og børn er meget påvirkede af, hvad de læser og hører. Vi har for at hjælpe med en god samtale om situationen udarbejdet en lille guide ”Sådan taler du med dit barn”.  Find den på vores hjemmeside.

Heldigvis er der også besindige mennesker, der skriver nuanceret om adoption. Læs gerne artikler og kronikker, de fleste kan findes online.
Eller læs dem på denne side, som vi løbende opdaterer.

Vi har ikke svarene på alle spørgsmål lige nu. Men vi arbejder hårdt for at få løst situationen, og vi vil løbende holde jer orienteret via hjemmesiden og sociale medier.

Mens disse linjer skrives, har AST offentliggjort den ventede rapport om adoptioner fra Sydkorea i 70’erne og 80’erne. Vi vender tilbage, når vi har haft lejlighed til at gennemlæse rapporten.

NB! 
Nyhedsbrevet skulle have været sendt ud pr. mail til alle foreningens medlemmer i dag, men da vi har lidt tekniske udfordringer med vores medlemsdatabase, kommer det først ud til medlemmerne på mandag.

På bestyrelsens vegne:

Michael Paaske
Forperson
Adoption & Samfund


Lene Borg

Comments are closed.