Pressemeddelelse: Adoption – kun for de velstillede?

PRESSEMEDDELELSE

Adoption – kun for de velstillede?

Den samlede udgift for at adoptere et barn har nu nået kr. 300.000.

Det betyder, at mange familier er nødt til at fravælge adoption som en mulighed for at skabe en familie med barn. Andre familier må opgive drømmen om, at deres første barn skal have en lillebror eller en lillesøster.

Danish International Adoption (DIA) er den eneste organisation, der formidler udenlandske adoptioner til danske familier. Den 30. september sendte DIA brev til alle adoptanter på venteliste med information om gebyrstigninger på mellem kr. 7.000 og kr. 57.000.

Den største stigning rammer de adoptanter, der blev godkendt under den tidligere organisation DanAdopt for mere end to år siden, og som fortsat står på ventelisten.

Det betyder, at de gebyrer, som er forbundet med en adoption, for en række lande har passeret 300.000 kr. Hertil kommer udgifterne til diverse dokumenter, lægeerklæringer, psykologudtalelser samt rejse og ophold, så de samlede udgifter overstiger kr. 350.000 pr. barn.

Herfra skal trækkes et pristalsreguleret og statsligt finansieret adoptionstilskud på i alt kr. 51.583. Pristalsreguleringen blev indført tilbage i 1994, og tilskuddet dækkede dengang ca. halvdelen af en families omkostninger til at blive forældre via adoption. I 1994 blev ca. 600 familier forældre på denne måde. I dag ligger tallet på under 100 familier årligt, og statens omkostninger til området er trods pristalsregulering faldet drastisk.

Hvad skyldes udviklingen i omkostningerne?
DIA oplyser, at der i dag er færre adoptioner, hvorfor de faste omkostninger, trods besparelser ved at sammenlægge de to oprindelige organisationer, skal deles ud på færre adoptanter. Ny lovgivning på området og øgede krav fra myndighederne betyder også, at DIAs omkostninger er steget uforholdsmæssigt meget.

Adoption & Samfund ser to mulige løsninger på problematikken:

  • Et øget adoptionstilskud
    Antallet af adoptioner er nu så lavt, at det samlede beløb, som staten yder i adoptionstilskud, er markant mindre end i 1994. I 2015 blev der udbetalt kr. 5 mio. mod kr. 18 mio. i 1994.
    Vi mener, at adoptionstilskuddet skal øges til minimum kr. 150.000. Det svarer til en omkostning for staten på ca. kr. 13 – 15 mio. årligt.
  • 100 % statsfinansieret adoption
    At staten dækker alle omkostninger til driften af organisationen DIA, inklusive de gebyrer, der i dag afholdes af adoptanterne.

Et øget tilskud/finansiering af adoptionsområdet er den eneste mulighed for, at adoption igen bliver en realistisk mulighed for at skabe en familie med børn. Hvis der ikke sker noget på området, vil international adoption om få år være historie i Danmark.


Adoption & Samfund

Jens Damkjær, Formand
tlf. 40 83 41 93
Michael Paaske, Næstformand
tlf. 29 48 53 06
Claus Bo Hansen, Næstformand
tlf. 40 34 27 54

13. oktober 2016

På DIA’s HJEMMESIDE KAN MAN LÆSE SVARSKRIVELSEN PÅ VORES PRESSEMEDDELELSE “OMKOSTNINGER VED INTERNATIONAL ADOPTION” – SE HER: HER


Lene Borg

Comments are closed.