Adoptioner fra Sydkorea

Med  henvisning til dokumentaren på TV2 ‘Hemmeligheden i skyggearkivet’ om adoptioner fra Sydkorea, skal vi hermed komme med en kort kommentar.

Som vi tidligere har givet udtryk for, støtter bestyrelsen i Adoption & Samfund fuldt op om de adopteredes ønske om at få vished. Det er helt afgørende for alle parter, at man kan stole på de givne oplysninger i en adoptionssag. 

Sydkoreas myndigheder har ligesom de danske myndigheder allerede iværksat en undersøgelse af en lang række af sager fra 70’erne og 80’erne. Vi venter med spænding på konklusionerne heraf, da det er essentielt for mange adopterede og deres familier at få afdækket, hvorvidt frigivelsesgrundlagene i sagerne har været sandfærdige. 

Vi har desværre tidligere set i forbindelse med denne type undersøgelser, at de berørte parter efterlades uden tilstrækkelig hjælp fra myndighedernes side. Alle berørte parter, dvs. biologisk familie/plejefamilie, adoptivfamilie og ikke mindst selvfølgelig de adopterede selv, skal tilbydes den nødvendige assistance og rådgivning til at håndtere både de følelsesmæssige redaktioner og de konkrete, praktiske spørgsmål, de/vi står med. Det gælder både før, under og efter, at konklusionerne fremlægges.

Vi vil efter visning af dokumentarens del 2 komme med en mere dybdegående udmelding i forhold til denne nødvendige støtte samt muligheden for en uvildig undersøgelse. 

På bestyrelsens vegne:

Michael Paaske
Formand
Adoption & Samfund


Pressekontakt:
Formand Michael Paaske
E-mail: mjp@adopton.dk
Tlf. 2389 7151

Næstformand Sanne Vindahl Nyvang
E-mail: svn@adoption.dk
Tlf. 5388 2840


Lene Borg

Comments are closed.