Homoseksuelle og adoption

Homoseksuelles muligheder for at adoptere

Homoseksuelle i et registreret partnerskab har mulighed for at adoptere den anden partners barn, fuldstændig som ved en stedbarnsadoption. Loven herom blev vedtaget af folketinget i maj 1999.

Ansøgning om en sådan adoption sker til den regionale statsforvaltning, der også vejleder om procedurer mm. Nærmere information kan findes her.

Det kræver ingen godkendelse som adoptant at adoptere sin partners barn.

Anonyme adoptioner

Folketinget vedtog i 2009 et beslutningsforslag der pålagde den daværende regering at fremsætte lovforslag, som giver homoseksuelle par mulighed for at adoptere anonymt, dvs. at registrerede partnere kan adoptere som par. Dette lovforslag blev efterfølgende fremsat og ændringen trådte i kraft den 1. juli 2010.

Homoseksuelle har i en længere årrække principielt kunne godkendes som adoptant i Danmark på lige fod med andre, hvis det sker som eneadoptant.

Afgiverlandene har generelt et meget restriktivt syn på homoseksualitet, men i juni måned 2014 adopterede det første danske homoseksuelle par et barn fra udlandet.

Politiken har i den forbindelse lavet en artikelserie med parret med titlen: TO MAND OG EN BABY, hvor man i 7 afsnit kan følge parret før, under og efter hjemtagelsen af deres datter.

Læs alle artiklerne nedenfor:

Første danske homopar adopterer fra udlandet

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Af denne artikel fra Politiken af den 22. juli 2014 fremgår det, at homoseksuelle kun kan adoptere udenlandske børn, når der er tale om et barn med særlige behov, et såkaldt special need barn! Men denne regel blev ændret i sommeren 2014, efter det ovennævnte par havde hjemtaget deres datter fra Sydafrika, således at homoseksuelle kan adoptere børn fra Sydafrika på lige fod med andre adoptanter.

Comments are closed.