Kom til Landsmøde og Generalforsamling i Adoption & Samfund

Kom til Landsmøde og Generalforsamling i Adoption & Samfund

I weekenden den 12. og 13. november 2022, afholder Adoption & Samfund Landsmøde om lørdagen og Generalforsamling om søndagen på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

I år bliver det også muligt for IKKE-medlemmer at deltage i den åbne del af Landsmødet fra kl. 10-16:45. Efter kl. 16:45 er Landsmødet forbeholdt foreningens medlemmer.

Landsmødets tema i år er: “National og international adoption – to sider af samme sag?”

Med det stigende antal nationale adoptioner i Danmark vil vi i år sætte fokus på de forskelle og ligheder, der er ved national og international adoption. 

Inden Landsmødet starter har du fra kl. 9.30-10.00 mulighed for at få en kop kaffe/the og et rundstykke i pauseområdet på gangen ved lokalet, vi skal være i.

LørdagProgram – åben del 
10.00Velkomst og introduktion til dagen med et kort oprids af udviklingen på adoptionsområdet v/Michael Paaske, der er formand for Adoption & Samfund. 

Præsentation af deltagerne 
10.30Jette Eriksen, der er lektor indenfor det pædagogiske / psykologiske fagområde samt uddannet psykoterapeut, holder oplæg med temaet: “Tanker om forskelle på national og international adoption, og hvad det betyder nu og fremadrettet for vores forestilling om familiedannelse”. 

Jette Eriksen er desuden ansat som PAS-rådgiver i Ankestyrelsen. 
11.30Oplæg ved Lærke Theodora Wiemann om, hvad hun oplever som særligt ved at være national adopteret / usynligt adopteret 
12.15Frokost i caféen 
13.15Oplæg v/Rasmus, der fortæller om adoptionen af sit barn, der ved adoptionen var knapt 2 år. Barnet blev tvangsfjernet ved fødslen og blev senere bortadopteret – uden de biologiske forældres samtykke. Herefter fulgte en lang juridisk proces ved domstolene, inden adoptionen efter ca. to år var endelig. 
14.00Oplæg v/Susanne, om at være mor til både et internationalt og et nationalt adopteret barn. 
14.45Kaffepause  
15.15Samtale med Lærke Theodora Wiemann, der er national adopteret og Kira Pumali, der er international adopteret, om de forskelle og ligheder der er. 

Moderator: Marianne Østergaard 
16.15 – 16.45Afslutning af den åbne del 


LørdagProgram – lukket del kun for medlemmer 
19.00Middag i caféen og efterfølgende hygge 
SøndagProgram – lukket del kun for medlemmer 
08.00Morgenmad for de overnattende medlemmer i caféen 
10.00Generalforsamling 
12.00Sandwich i caféen 
13.00Konstituerende bestyrelsesmøde 


Praktiske oplysninger:

Arrangementet er ikke beregnet for børn!

I år har Ikke-medlemmer også mulighed for at deltage, idet Landsmødet er opdelt i en åben del, der både er for medlemmer, ikke-medlemmer og inviterede gæster – samt en lukket del, der kun er for medlemmer.

Foreningens medlemmer har mulighed for at deltage i både den åbne og lukkede del. Sidstnævnte omfatter middag & hygge lørdag aften, overnatning incl. morgenmad samt deltagelse i årets Generalforsamling om søndagen.

Deltagerpris:

Medlemmer
Som medlem af Adoption & Samfund deltager du GRATIS i Landsmødet, bortset fra et depositum (No show-fee) på 100 kr., der refunderes fuldt ud, såfremt du deltager i hele arrangementet

Tilmelding for medlemmer:
Tilmeldingen sker efter “Først til mølle-princippet” via NemTilmeld – og er udsat til søndag den 30. oktober 2022. 

Tilmelding for IKKE-medlemmer:
Er du ikke medlem af Adoption & Samfund, koster det 200 kr. pr. person at deltage.
Tilmelding sker efter “Først til mølle-princippet” via NemTilmeld – og er udsat til søndag den 30. oktober 2022.
Vil du gerne være medlem af foreningen, kan du deltage på lige fod med de allerede værende medlemmer.

Hvordan bliver jeg medlem?
Du bliver medlem ved at melde dig ind her: https://adoption.dk/om-adoption-og-samfund/medlemsskab/ og betale kontingent via MobilePay nr. 651248. I så fald skal du overføre 262,50 kr., der er kontingentsatsen for november 2022 – juni 2023. Herefter kan du tilmelde dig landsmødet som medlem via ovenstående link.
VIGTIGT, VIGTIGT, VIGTIGT – Det er vigtigt, at du i angiver dit navn og hele dit telefonnummer i meddelelsesteksten, når du overfører dit kontingent, da MobilePay kun oplyser de sidste 4 cifre af dit telefonnummer og vi derfor ikke kan få fat i dig, hvis der er tvivl om, hvem en indbetaling er fra.

Kontaktpersoner:
Bestyrelsesmedlem Lene Borg pr. mail: lb@adoption.dk – eller mobil 4070 9201.

1. næstfmd. Sanne Vindahl Nyvang pr. mail: svn@adoption.dk eller mobil 5388 2840.

Vi glæder os til at se en masse – både medlemmer og ikke-medlemmer – til vores spændende Landsmøde.

Bestyrelsen

Generalforsamling søndag kl. 10-12:00

Ønsker du KUN at deltage i foreningens Generalforsamling, skal du tilmelde dig via NemTilmeld senest den 9. november 2022.

Se indkaldelsen til Generalforsamlingen HER


Lene Borg

Comments are closed.