Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Søndag den 13. november 2022 kl. 10:00 afholdes der generalforsamling på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense med følgende dagsorden:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:
a) Valg af dirigent.
b) Godkendelse af dagsorden.
c) Bestyrelsens beretning.
d) Regnskab for 2021/2022 – forelæggelse og godkendelse.
e) Indkomne forslag:
    • Godkendelse af lande / interessegrupper. 
    • Vedtægtsændring af § 9, stk. 11.
    •
    •
f) Arbejdsprogram for det kommende år. 
g) Orientering om budget for igangværende år samt 
    • Fastsættelse af kontingent for det kommende år – Se *)
    • Fastlæggelse af abonnementspris for magasinet ”Adoption & Samfund” 
for det kommende år
    • Fastlæggelse af lokalfora og interessegruppers andel af det samlede
kontingent. 
h) Valg til Bestyrelsen. 
i) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
j) Valg til Aktivitetsudvalg. 
k) Valg af suppleanter til Aktivitetsudvalg. 
l) Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
Der skal dog ikke vælges revisorsuppleant på generalforsamlinger, hvor
generalforsamlingen som revisor vælger en revisor/et revisionsfirma,
med hvilken der indgås aftale om udførelse af revision mod normal
betaling).
m) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dvs. fristen for indsendelse er søndag den 23. oktober 2022

Bestyrelsen

Tilmelding:
Hvis du ønsker at deltage i foreningens Generalforsamling, skal du tilmelde dig via NemTilmeld forud for for generalforsamlingen, dog senest den 9. november 2022.
Hvis du deltager i både Landsmøde og Generalforsamling, tilmelder du dig samlet til begge arrangementer. Læs mere her.

*)

Fastsættelse af kontingent:
I en tid, hvor medlemstallet er for nedadgående, er det tid til nye tiltag, og vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi på Generalforsamlingen vil komme med et forslag om nedsat medlemskab for alle medlemmer under 30 år. Forslaget vil lyde på halv pris.
Vi håber på opbakning fra de allerede eksisterende medlemmer.

Spørgsmål til forslaget kan rettes til Sanne Vindahl Nyvang, 1. næstformand Adoption & Samfund, e-mail: svn@adoption.dk

Budget 2022-2023 vedtaget af bestyrelsen

ÅrsRapport for året 2021-2022


Lene Borg

Comments are closed.