Igen er der dokumentation for racisme mod adopterede i Danmark

“Det er da utroligt, som I bare kommer herop og forpester det hele”. 
Sådan sagde en person i en bus til en kvinde, der er opvokset i Danmark og adopteret fra Korea. Hun er ikke alene om at have oplevet hadfyldte kommentarer i den tid coronaen har været i landet.

Under Corona-krisen har mange adopterede samt andre danskere af anden etnisk oprindelse end dansk desværre igen og i en mere forstærket grad oplevet racismens grimme ansigt, – noget vi i Adoption & Samfund naturligvis tager skarpt afstand fra!

Adoption & Samfund har flere gange tidligere påpeget og konkret omtalt, at der findes en form for “hverdags-racisme” overfor adopterede, især adopterede børn og unge. Nu har Institut for Menneskerettigheder i maj måned taget initiativ til at lave en undersøgelse om “Had mod minoriteter under COVID-19”, hvor de har spurgt minoritetsgrupper som LGBT+-personer, etniske minoriteter, adopterede fra udlandet og mennesker med handicap, om de har oplevet tilråb, trusler og vold i forbindelse med coronaepidemien. Og vi har naturligvis også opfordret vores medlemmer til at deltage. 

Institut for Menneskerettigheder har nu offentliggjort rapporten over undersøgelsen, som er baseret på en rundspørge med 2.000 respondenter og 10 interviews. Der findes desværre i rapporten talrige eksempler på opførsel, tilråb og trusler, som ingen mennesker i Danmark skal udsættes for. Det gælder også alle adopterede og deres familier, men i særlig høj grad de adopterede børn og unge.

Se rapporten her.

På adoption.dk kan man læse de pressemeddelelser, som vi tidligere har udsendt vedr. racisme.

Nu skal vi een gang for alle få stoppet racisme og diskrimination i Danmark! 

Vi opfordrer kraftigt til, at hver enkelt menneske tydeligt siger fra, når man oplever disse situationer i hverdagen, privat, på arbejdspladsen, og hvor man i det hele taget færdes. Vi har alle et ansvar for at gå imod denne skræmmende udvikling.

Michael Paaske
Formand
Adoption & Samfund
tlf. 29485306
E-mail: mjp@adoption.dk


Lene Borg

Comments are closed.