Adoption & Samfunds mål

Er at skabe de bedste betingelser for både
Adoptanter og Adopterede
– Børn som Voksne.

Om Adoption & Samfund

Bliv Medlem

Nye folk i Hovedbestyrelsen

På Landsgeneralforsamlingen, der blev afholdt i forlængelse af Landsmødet, søndag den 9. november 2014 blev der valgt nye HB-medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen. Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen konstituerede … Læs mere

Ugenyt fra formanden: En fantastisk landsmødestemning for adoptionsidéen

Fredag den 14. november 2014 En fantastisk landsmødestemning for adoptionsidéen Tak til alle jer der deltog i A&S landsmøde 2014 i sidste weekend. I var med jeres energi og virkelyst … Læs mere

Se programmet for Adoption & Samfunds Landsmøde den 8. & 9. november 2014

Adoption & Samfund afholder i år for første gang både Landsmøde og Landsgeneralforsamling i samme weekend, og det foregår i weekenden den 8. og 9. november 2014 i Festsalen på Dalum … Læs mere

Link

DanAdopt og AC Børnehjælp fusionerer

Ved årsskiftet eller snarest derefter planlægger de to adoptionsorganisationer DanAdopt og AC Børnehjælp en sammenlægning. For adoptanter, der venter, betyder sammenlægningen, at deres sager videreføres i den nye organisation. Fusionen bidrager til fremtidssikring af international adoption i Danmark. Social ansvarlighed bliver en væsentlig del af kerneopgaven, og den nye organisation skal leve op til den højeste grad af kvalitet og sikkerhed for alle parter i adoptionsprocessen.

Se Pressemeddelelsen hos hhv. DanAdopt og AC Børnehjælp:

http://adoption.dk/aogssys/wp-content/uploads/2014/10/Sammenlægning-med-ACB-20141.pdf

http://www.a-c.dk/nyheder/2014/10/danadopt-og-ac-boernehjaelp-fusionerer/