Beretning for året 2019-2020

Beretning fra bestyrelsen 2020
Som nævnt tidligere har vi i år grundet COVID-19 valgt at aflyse Landsmødet og Generalforsamlingen. Beretningen er jeres mulighed for at få et indblik i årets arbejdsopgaver, og den skal I selvfølgelig ikke snydes for. I får her de vigtigste overskrifter, og sidst i nyhedsbrevet vil I finde et link til at gå videre ind på vores hjemmeside adoption.dk for at finde de fulde tekster. 

Det er glædeligt at kunne meddele, at næsten hele bestyrelsen har valgt at fortsætte deres virke. Den eneste, der træder ud, er Simon Linde. Vi takker Simon for hans arbejde i bestyrelsen og ønsker ham det bedste fremover. 

Konstitueringen for det kommende år ser således ud:
Formand Michael Paaske
• 1. næstformand Sanne Vindahl Nyvang
• 2. næstformand Ina Dulanjani Dygaard 


Udover formandskabet består bestyrelsen af:
Christina N. Olsen
• Lene Borg
• Marianne Østergaard
• Janet Majlund
• Jacob Munk Plum
• Klaes Sørensen

Årets vigtigste politiske kamp – Nej tak til en statslig formidling
Som vi har fortalt i et tidligere nyhedsbrev, har årets vigtigste kamp været at få samlet et politisk flertal, der ville være med til at gå imod Social- og indenrigsminister Astrid Krags plan om, at gøre international adoptionsformidling til en statslig opgave under Ankestyrelsen. Hvordan processen har været, kan I læse mere om nedenfor, samt i tidligere nyhedsbreve og i magasinet.

Et hektisk politisk år på adoptionsområdet
Kort tid efter generalforsamlingen i november 2019 indledte bestyrelsen et hektisk forløb for at forhindre, at adoptionsområdet blev lagt ind under Ankestyrelsen. Kort fortalt fremgik det af en undersøgelse om en bæredygtig model på adoptionsområdet, at der blev lagt op til en sådan model. 

På den baggrund gik vi i arbejdstøjet, og vi indledte en grundig og faktabaseret oplysningskampagne til Social- og indenrigsudvalgets medlemmer, hvor vi bl.a. fremhævede risikoen for, at en række afgiverlande ville undlade at samarbejde med Danmark ved en statslig adoptionsformidling.

Nogle af de væsentligste argumenter er, at en adoptionsproces er en flydende proces, der meget dårligt passer ind i en bureaukratisk ramme,hvor man ikke har de fornødne adoptionsfaglige kompetencer og erfaring gennem mange år. En ihærdig indsats med personlige møder, telefonmøder, online møder osv. fortsatte hen over sommeren og ind i efteråret med væsentlige samarbejdspartnere i de politiske partier.

Konklusionen er, at international adoption fortsat skal foretages gennem en NGO, og dermed fortsætter arbejdet i DIA, der derfor også har genåbnet for nye ansøgere. En voldsom vigtig indsats har båret frugt.

Senest har Social- og indenrigsudvalget vedtaget, at der skal samarbejdes mere med de andre nordiske lande, og det hilser vi meget velkommen. Den fremtidige finansiering skal forhandles i den kommende tid, og bestyrelsen arbejder fortsat hårdt på, at det skal være meget billigere for ansøgerne, gerne ved at man følger den islandske model, hvor staten finansierer hovedparten af de driftsomkostninger, der er i formidlingsarbejdet.

I den kommende periode frem mod næste generalforsamling i 2021 bliver det vores opgave at sikre, at den bæredygtige model gør, at flere vælger adoption som en god familieform.

For uddybning og dokumentation mv. henvises til denne her hjemmeside.

Sund og stabil økonomi
Foreningens kasserer beretter om et stabilt økonomisk foreningsår. En forventet nedgang i medlemstal, men også væsentlige besparelser i andre udgifter bl.a grundet Corona, resulterer i en ganske fornuftig og solid økonomi for foreningen ved udgangen af foreningsåret. Læs den fulde tekst under Landsgeneralforsamling

Vidste du, at vi i foreningen har et fantastisk rådgivningsteam bestående af 9 interne og 3 eksterne rådgivere? 
Opstår der udfordringer med skole eller institution, overvejer I at adoptere eller har du som adopteret eller pårørende bare brug for en at snakke med, så kontakt vores rådgivere. Rådgivningen har det sidste års tid været knyttet tættere til bestyrelsen og fokus har i indeværende periode primært været på følgende:

  1. at GDPR-sikre både intern og ekstern kommunikation i Rådgivningen.
  2. At bestyrelse og Rådgivningen mødes til et årligt møde, hvor arbejdet i og omkring rådgivningen afstemmes.

Læs hele beretningen om Rådgivningen her.

Du kan læse mere om foreningens rådgivning her.

Adoption & Samfund Ungdom (ASU) har haft et hårdt år med mange aflyste arrangementer, men de er seje og omstillingsparate og har f.eks. inviteret deres medlemmer til online banko. 
Formand Kasper Hjort siger: “Vi adopterede i ASU er optimistiske og ser lyst på fremtiden – ikke kun fordi vi bør og skal, men fordi det er sådan, vi er. Vi tror på, at tingene nok skal blive godt, hvis vi holder sammen og stadig er synlige”. 

Læs mere om året, der gik hos ASU her og kontakt dem gerne, såfremt du/I har en ung, der kunne have lyst til at være med i dette fantastiske fællesskab. 

Du kan læse mere om ASU på deres hjemmeside: https://www.as-ungdom.dk/

DIA stiller skarpt på adoption som familieform og inviterer i 2021 indenfor til en række spændende temadage og så kommer vi selvfølgelig ikke udenom, at COVID-19 har sat sit præg på adoptionsformidlingen i 2020. 
Direktør Robert Jonasen siger følgende: “COVID-19 pandemien, som jo har været verdensomspændende, har sat tydelige spor i de lande, DIA samarbejder med. Heldigvis kan vi dog nu se, at de fleste lande er begyndt at åbne op igen, i takt med at de har fået lavet procedurer for at modtage familier samt at gennemføre de processer, der hører til i en overdragelsesfase. Vi har i forløbet rettet direkte henvendelse til vores socialminister Astrid Krag for at få støtte til at kunne gå i dialog med vores samarbejdslande, da vi ikke mener, det kan være hensigtsmæssigt, at børnene skal betale en høj pris ved at skulle have deres ophold på børnehjem forlænget. Men som sagt ser vi frem mod 2021 med et begrundet håb om, at formidlingen igen vil normaliseres.

I 2021 vil vi invitere interesserede, som er nysgerrige på lige præcis den her måde at danne familie på, indenfor. Vi vil stille skarpt på en række faglige temaer, som kan være særlige, lige præcis i forhold til at danne familie gennem international adoption”.

Aktivitetsudvalget (AU) 
Aktivitetsudvalgets arbejde har også været præget af udfordringerne med COVID-19, da vi ikke kunne afholde alle de planlagte arrangementer. 

Vi håber, vi i foråret 2021 kan få afviklet en række arrangementer rundt om i landet. Vi vil meget gerne nå meget længere ud i landet, men det kræver nogle lokale kræfter, der vil hjælpe til ved arrangementerne.
Du finder hele Aktivitetsudvalgets beretning her.

AS-Event.dk
Aktivitetsudvalgets nye platform, as-event.dksom vi ihærdigt har arbejdet på det seneste år, er nu gået i luften. Her kan man bla. finde arrangementer, foreslå nye arrangementer – og ikke mindst melde sig som hjælper eller arrangør. 

Fokusområder 2021
2021 bliver helt sikkert også et travlt år. Det politiske arbejde fortsætter for fuld kraft og i forlængelse af det, har vi nedsat en arbejdsgruppe, der vil kigge på nationale adoptioner. Nogle af de emner, vi vil kigge på, er formidlingsarbejdet, vejledninger om rettigheder samt forberedelsesmateriale til kommende adoptanter. 

På nedenstående side kan du læse mere om bestyrelsens beretning: 

På bestyrelsens vegne
Michael Paaske
Formand
Adoption & Samfund


Lene Borg

Comments are closed.