Vil du være med i DIAs bestyrelse?

Kunne du tænke dig at være en del af DIAs bestyrelse? Og være med til at sætte retningen i en organisation, der arbejder for at sikre udsatte børn en tryg opvækst – blandt andet gennem international adoption? Så har du chancen nu. 

Danish International Adoption, DIA, søger kandidater, der har lyst til at indtræde i bestyrelsen. 

Bestyrelsen udgør DIAs øverste ledelse og sætter retningen for organisationens arbejde. Formålet er at støtte børn, der ikke har mulighed for at vokse op i en familie eller andre trygge rammer i deres hjemland. Det kan ske gennem adoption, men også gennem projekter der sikrer en tryg opvækst i hjemlandet. 

Barnets tarv står centralt i det etiske værdigrundlag.  

Organisationen består af fem erfarne bestyrelsesmedlemmer og 12 medarbejdere. Vi har stor indsigt i international adoption – lige fra familiedannelse og til den indsats, der kan være behov for efterfølgende, det såkaldte PAS-arbejde. 

Vi har plads til flere i bestyrelsen og vi søger kandidater, der har lyst til at arbejde med – og gerne har kendskab til – udsatte børn, international adoption eller familiedannelse.

Det kan være, du selv er adoptant. Det kan være, du er adopteret. Det kan være, du har kendskab til udsatte børn, international adoption eller familiedannelse på en anden måde.

Stærk organisation i udvikling

Med baggrund i vores retningslinjer søger vi særligt medlemmer med lægefaglige, juridiske, sociale eller kommunikative kompetencer. Men andre interesserede er også velkomne til at henvende sig. 

Organisationen, der er den eneste internationale adoptionsorganisation i Danmark, er i god gænge. Vi har et godt samarbejde med Ankestyrelsen, som er vores tilsynsmyndighed, og der er styr på økonomien for de kommende år. Så vi står med et stærkt afsæt for af udvikle organisationen. 

Mulighed for samtale med bestyrelsen

Posten som bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ulønnet, dog kan der være mindre godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt 6-8 gange om året, og desuden kan der være noget opfølgning herimellem. Møderne ligger om aftenen. 

Lyder det som noget for dig, så send gerne et par ord og et cv til direktør Robert Jonasen på rj@d-i-a.dk

Bestyrelsen vil på et af de kommende bestyrelsesmøder gennemgå henvendelserne, og herefter vil relevante kandidater blive inviteret til en samtale med bestyrelsen. 


Lene Borg

Comments are closed.