Støt Adoption & Samfund – Ungdoms indsamling

Fredag den 26. juni 2015 

STØT Adoption & Samfund – Ungdoms indsamling

Adoption & Samfund – Ungdoms formål er at skabe et forum for unge adopterede mellem 15 og 30 år.

Vores mission er at samle unge adopterede i et socialt netværk, der bygger på tillid, tolerance og forståelse.

Hos os har vi fokus på vejledning og sociale arrangementer på tværs af landsdele og på tværs af de forskellige landegrupper. Foreningen ønsker med sine sociale arrangementer at give unge og voksne adopterede mulighed for at opleve et fordomsfrit, tolerant og åbent frirum, hvor adopterede har mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med andre adopterede. Vi oplever som forening et behov for et fællesskab med andre med samme livsvilkår som én selv – at vi alle er blevet forladt og skal leve med to sæt forældre.

Vores indsamling har til formål at sende vores bestyrelse af sted til Nordic Adoption Councils Open Days i Oslo. Det er en konference, hvor adoptionsformidlende, familieorganisationer og centralmyndighederne fra Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøerne og Finland mødes. Her udveksles der erfaringer, der søsættes internationale undersøgelser af adoptionsområdet eksempelvis Post Adoption Service ordningen, som har stor betydning for adopterede. Ydermere er der ofte foredrag fra diverse eksperter, forskere og andre, der arbejder med adoption.

De adopteredes stemme i NAC er underrepræsenteret, og derfor er det vigtigt for os at komme af sted. Vi har som mennesker alle behov for at blive set og mødt hvor vi er i livet, og som adopteret har vi et særligt behov for at blive mødt med forståelse for den særlige livssituation, som vi som adopterede står i. Adoption og Samfund – Ungdom er den eneste etablerede ungdomsorganisation i Norden, der kæmper for denne målgruppe. Derfor er det vigtigt at vi som forening har mulighed for at deltage i Nordic Adoption Council (NAC) som dette år foregår i Norge, Oslo.

Adoption & Samfund – Ungdom har sat beløbet på 25.000, da det skal kunne dække alle rejseudgifter og udgifter i forbindelse med afholdelse af konferencen.

Et eventuelt overskud vil gå til Adoption & Samfund – Ungdoms sociale aktiviteter for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Det er vigtigt, at vi kommer af sted til Oslo, fordi vi har en stemme, der bør høres. Vi arbejder til daglig sammen med mange forskellige parter i adoptionssystemet herunder både myndigheder og andre organisationer. Vores stemme er vigtigt, fordi vi er den eneste etablerede organisation for alle unge adopterede uanset deres fødeland børnehjem eller bopæl. Vores stemme er vigtig, fordi vi kæmper for et bedre adoptionssystem både for voksne adopterede – men også for de børn, der måtte komme til Danmark i fremtiden. Vi kæmper for at skabe de bedste betingelser for adopterede i Danmark. Vi er med til at gøre en forskel. Adoption & Samfund – Ungdom har med samarbejdspartnere været med til at præge de nye rammer for adoptionsområdet. Vi har været med til at få PAS rådgivning indført til alle adoptivfamilier, indtil barnet bliver 18 år. Det er vi stolte af! Men vi kan stadig være med til at gøre systemet bedre.

Adoption & Samfund – Ungdom håber, at du vil være med til at sprede budskabet! Hjælp os med at komme til Oslo – for børnenes skyld!

Linket til indsamlingen finder du her!

Vi takker på forhånd for ethvert bidrag.

På Adoption & Samfund – Ungdoms vegne

Ina D. Dygaard
Formand

 


Lene Borg

Comments are closed.