Links

Har du forslag til relevante links, kan du sende dem til webmaster@adoption.dk

A&S Links

Lokalfora

Lande og interessegrupper

Centrale adoptionsmyndigheder

Ankestyrelsen
Mail: ast@ast.dk

Adoptionsnævnet
Mail: an@adoptionsnaevnet.dk

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen)

Den formidlende organisation i Danmark

DIA (Danish International Adoption)
Mail: mail@d-i-a.dk

NAC- Nordic Adoption Council

NAC er den fællesnordiske organisation for de formidlende organisationer i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Island. Ud over de formidlende organisationer rummer NACs medlemskreds også Adoption & Samfund samt en finsk forældreforening. NAC holder hvert andet år Nordisk Møde, med en stor konference med nordiske indslag og deltagelse af repræsentanter fra de internationale organisationsorganer og myndigheder.

Nedenfor kan du se de forskellige organisationer, der findes i Skandinavien på adoptionsområdet.
Det er enten formidlende organisationer, forældreorganisationer eller en kombination af begge dele.

Færøerme
Ættleiðingarfelagið – forening for adopterede og adoptanter samt kommende adopterede og adoptanter i stil med A&S.

Finland
Helsingin kaupunki

Pelastakaa Lapset (Rädda Barnen)

Interpedia

Island
Islensk Ættleiðing – formidlende organisation/familieforening

Norge
Adopsjonsforum – formidlende organisation/familieforening

InorAdopt – formidlende organisation/familieforening

Verdens Barn //www.verdensbarn.no/ – formidlende organisation/familieforening

Sverige
Adoptionscentrum – formidlende organisation/familieforening

Barnen Framför Allt

Barnens Vänner

FFIA

Særligt for ene-adoptanter

Ensamstående Adoptivföräldrars Förening (Sverige)

Relevante Facebooksider og Facebookgrupper:

Landsforeningen Adoption & Samfunds Facebookside

Adoption og Samfund på facebook

Adoption og Samfund – Ungdom på facebook

Øvrige links

Gruppen af eneadoptanter

Adoption & Samfund Ungdom

Korea Klubben

Dansk-Koreansk Selskab

Landsforeningen af ufrivillige barnløse

Dansk Præmatur Forening

Hepatitisforeningen

Tysk side om adoption

Colombias officielle hjemmeside på dansk 

Adopteret fra Colombia Facebookgruppe KUN for adopterede fra Colombia