Hemmeligheder i adoptioner skal frem i lyset!

Hemmeligheder i adoptioner skal frem i lyset!

TV2-udsendelserne ‘Hemmeligheden i skyggearkivet’ som blev sendt på TV2 den 2. og 9. august underbygger desværre vores viden om de helt uacceptable forhold i adoptioner fra Sydkorea, som Danish Korean Rights Group allerede sidste år dokumenterede i deres undersøgelser af flere hundrede adoptioner. Det drejer sig bl.a. om:

  • Ombytning og forfalskning af adopteredes identitet
  • Systematisk løgn i Sydkorea om mange adopteredes baggrund, da de er blevet løjet forældreløse og blevet forsynet med mistænkeligt enslydende baggrundshistorier om findested m.v.
  • De koreanske adoptionsbureauers afvisning af at udlevere de adopteredes personlige dokumenter/informationer til dem.

Som følge af DKRG’s dokumentation er der både i Sydkorea og i Danmark iværksat undersøgelser af adoptioner fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 80’erne.

Tilsyneladende er selve ”forretningsmodellen” opfundet i Sydkorea og meget bekvemt tilpasset landets love om, at kun forældreløse børn måtte bortadopteres, hvilket forklarer de falske baggrundshistorier, som er blevet knyttet til de adopterede.

Ifølge udsendelserne var de danske adoptionsformidlende organisationer imidlertid ikke bare naive modtagere af børn, men faktisk også aktive medspillere i processen, idet de – i hvert fald som beskrevet i udsendelserne – med såkaldte ”donationer” pressede på for flere ”leverancer” af børn. Det siger sig selv, at hvis dette er sandt, så har de tidligere formidlende organisationer, nu DIA, et meget stort forklaringsproblem, men det har de danske tilsynsmyndigheder i sandhed også!

Adoption & Samfund forlanger, at omfanget og karakteren af mulig bestikkelse undersøges til bunds, ligesom de adoptionsformidlende organisationers handlinger i adoptionsformidlingen og tilsynsmyndighedernes rolle i det hele taget kulegraves. I dokumentaren er de danske tilsynsførende myndigheders rolle stort set ikke nævnt. Manglen på et effektivt tilsyn og kontrol er åbenlys. Der er ingen tvivl om myndighedernes enorme ansvar i disse sager!

Adoption & Samfund forlanger derfor, at myndighedernes åbenlyst manglende tilsyn og/eller stiltiende accept af adoptioner af børn under ulovlige vilkår undersøges til bunds. I den sammenhæng må det konstateres, at det ikke er tilstrækkeligt, at myndighederne undersøger sig selv – eller deres forgængere. En undersøgelse bør hæves op på et fuldstændig uvildigt, uafhængigt og fagligt kompetent niveau.

Dokumentaren berører ikke adoptivforældrenes svære situation. Også adoptivforældre er – lige som de adopterede og de biologiske familier – alvorligt krænkede parter i forbindelse med disse ulovligheder. Ingen adoptivforældre har ønsket at adoptere børn, der blevet franarret deres biologiske forældre og deres historie. Adoptivforældre har altid stolet på, at de ”adoptionsprofessionelle” i begge lande har gjort deres yderste for at sikre, at børnene virkelig ikke havde forældre eller en anden familie til at tage vare på sig, inden de blev bortadopteret.

Adoption & Samfund finder det yderst problematisk og kritisabelt, at hverken adoptionsbureauer i Korea, de formidlende organisationer i Danmark eller vores tilsynsmyndigheder har sørget for, at man har kunnet stole på dette. Det er ganske utilgiveligt.

Mange tusinde adopterede og deres familier i begge lande er i alt for høj grad efterladt uden mulighed – endsige bistand – til at få klarhed over de sande historier og finde familiemedlemmer. 

Adoption & Samfund tager det for givet, at de danske og koreanske myndigheder nu samarbejder om at sikre, at både de koreanske adoptionsbureauer og de danske formidlende organisationer udleverer alle personlige oplysninger til de adopterede.

Desuden skal det sikres, at alle berørte parter får den nødvendige assistance og rådgivning til at håndtere både de følelsesmæssige reaktioner og de konkrete praktiske spørgsmål, der naturligt nok opstår på denne baggrund.

I Adoption & Samfund har vi et stort ønske om, at man i alle nuværende og tidligere afgiverlande får en kontaktperson, som kan hjælpe med praktiske spørgsmål, kontakt med myndigheder og tolkning ved tilbagerejser. Derudover ser vi en stor nødvendighed for, at der udarbejdes vejledninger til alle lande for adopterede og adoptanter til brug ved for eksempel søgning efter biologisk familie. Finansieringen heraf bør naturligvis være et statsligt ansvar.

Det er Adoption & Samfunds opfattelse, at der er mange børn i verden, der fortsat kan have gavn af international adoption, men kun når samtlige alternative muligheder er udtømte og naturligvis under iagttagelse af internationale regler og konventioner.

Det handler for os altid om, hvad der er bedst for barnet!

Med venlig hilsen

Michael Paaske      
Formand
Adoption & Samfund

Pressekontakt
Formand Michael Paaske  
E-mail: mjp@adopton.dk, tlf. 2389 7151  

Næstformand Sanne Vindahl Nyvang  
E-mail: svn@adoption.dk, tlf. 5388 2840


Lene Borg

Comments are closed.