Gratis kursus ‘Mens vi venter’

Er du og din ægtefælle godkendt til adoption i fase 3 – og går
du og venter på, at matchningen forhåbentlig snart sker?

Ankestyrelsens Familieretsafdeling (tidligere Familiestyrelsen) kan nu tilbyde
et gratis kursus for dig eller jer, der venter, og som gerne vil have genopfrisket
nogle af de centrale emner fra det adoptionsforberedende kursus.

Kurset er ikke obligatorisk, så det er ganske frivilligt, om du eller I ønsker at
benytte denne mulighed.

Kursets indhold
• Det første møde med barnet og overdragelsen
• Om tilknytning
• Forældrenes tilknytning til barnet
• Barnets tilknytning til forældrene
• Barnets reaktioner på det store skift
• Den nye rolle som forældre
• Den første tid med barnet – at aflæse og forstå barnets reaktioner
• Om at fortælle barnets historie.
Kursets form tager udgangspunkt i oplæg fra kursuslederen, videoklip, dialog
og korte gruppearbejder.

Deltagere
Ansøgere som er godkendt til adoption og venter på at få et barn i forslag.

Læs mere om kurset


aogsirene

Comments are closed.